Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721401T11301HELLENİSTİK DÖNEM MİMARLIĞIZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hellenistik dönem mimarlığının genel özelliklerini ve önceki dönem olan Klasik dönem mimarlığından farklılıklarını, dinsel, kültürel ve sosyal yapı örnekleri temelinde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1 Hellenistik dönem mimarlığına etki eden daha erken dönem yapılarının özelliklerini kavrayabilme.
2 Mimari ile ilgili terminolojiyi pekiştirebilme.
3 Klasik dönem yapıları ile Hellenistik dönem yapılarını birbirinden ayırabilme.
4Anadolu ve diğer ülkelerdeki Hellenistik Döneme ait yapıları öğrenebilme ve bu yolla arkeolojik malzemeleri değerlendirmede çıkarım yapabilme.
5 Hellenistik Dönem mimarlığına ait eserleri tanımlarken terimleri doğru kullanabilme.
6 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
7 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hellenistik Dönem ilişkin dinsel, kültürel ve sosyal yapıların özellikleri incelenecektir. Hellenistik Dönem mimarisinin özellikleri, Anadolu ve diğer ülkelerdeki merkezlerde ele geçen örnekler temelinde öğrenilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi .Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
1Hellenistik Dönem Mimarlığının genel özellikleri Okuma (Akurgal 1988, 206-214; Akurgal 1987, IX. Bölüm)
2Hellenistik Dönem Mimarlığının genel özellikleri Okuma (Akurgal 1988, 206-214; Akurgal 1987, IX. Bölüm)
3Hellenistik Dönem dipteros tapınaklarıOkuma. (Akurgal 1988, 396-421, 456-461; Akurgal 1987, IX. Bölüm)
4Hellenistik Dönem peripteros tapınaklarıOkuma. (Akurgal 1987, IX. Bölüm; Akurgal 1988, 387-391428 vd.)
5Hellenistik Dönem prostylos tapınaklarıOkuma. (Akurgal 1988, 327-359)
6Mimar Pytheos ve eserleri Okuma. (Akurgal 1988,428-494) Yazılı Seminer Sunumu
7Ara sınav
8Mimar Hermogenes ve eserleri Okuma . (Akurgal, 55-108; W.Hoepfner-L.Schwandner 1990)
9Pseudodipteros tapınaklarOkuma . (Akurgal, 55-108; W.Hoepfner-L.Schwandner 1990)
10Hellenistik Dönemde şehircilikOkuma.(Akarca 1987)
11Pergamon antik kentiOkuma. (Akurgal, 327-359)
12Priene antik kentiOkuma. (Akurgal, 428-494)
13Miletos antik kentiOkuma. (Akurgal, 494-456) Yazılı Seminer
14Genel tekrarOkuma. (Akurgal 1988, 206-214; Akurgal 1987, IX. Bölüm)
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: E.Akugal, Anadolu Uygarlıklıkları, İstanbul 1988. E.Akugal, Griechische und römische Kunst in der Türkei, München 1987. W.Hoepfner-L.Schwandner (Hrsg.), Hermogenes und die hochhellenistische Architectur, Internationales Kolloquium - Berlin 1988, Mainz 1990. R.Martin, Architecture Grecque, Venise 1993. A.Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara 1987. R.A. Tomlinson, Greek Architecture, London 1989. G.M.A. Richter, Yunan Sanatı, İstanbul 1979. A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1970. W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, London, 1950. E.J.Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, İstanbul 2000. R.E Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul 1986. G. Gruben, Die Tempel Der Grieschen, München 1966. G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer, München 2001. C. Gates, Ancient Cities, The Archaeology of urban life in the Ancient Near East and Agypt, Greece and Rome, London, 2003. Önerilen Kaynaklar: T.Spawforth, The Greek Temples, London 2006. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) T. Schulz, “ Baukonstruktion und Bautechnik des Zeustempels von Aizanoi im Vergleich zu anderen Pseudodipteroi”, M.Bachmann (Hrsg.) Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien, BYZAS 9, 2009, 509-525. H. Kähler, Der Grichische Tempel, Berlin, 1964. R.A. Tomlinson, Greek Sanctuaries, London, 1976. H. Kneil, Grundzüge der Griechischen Architektur, Darmstadt, 1980. J.J. Coulton, Greek architect at Work, London, 1977. D.M. Robertson, Greek and Roman Architecture, London, 1950. S. Evers, Die Grichische Architekten in der Archaic und Klassicher Zeit, Frankfurt am Main, 1996. O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, İstanbul, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155    4 5 
ÖÇ2555       
ÖÇ33     4 5 
ÖÇ443        
ÖÇ5          
ÖÇ6  3       
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr