Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721401T11305HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hellenistik Dönem heykel sanatını tüm yönleriyle ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Helenistik Dönem Hellen heykel sanatında M.Ö. 4. yüzyıl heykeltıraşları ve onların eserlerinin tanıtabilmek
2Hellen heykel sanatında Klasik Dönemden Hellenistik Döneme geçişteki stil özelliklerinin verebilmek
3Hellenistik Dönemde Hellen heykel sanatında ortaya çıkan yeni stiller ve bu stillerin özelliklerinin anlatabilmek
4Antik Hellen dünyasındaki heykeltraşlık okullarının tanıtabilmek
5Hellenistik Dönem heykeltıraşlarının bireysel stillerin belirlenmesi ve portre çalışmalarının anlatabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Helenistik Dönem Hellen heykel sanatının hazırlayıcısı olan M:Ö. 4. yüzyıl heykeltıraşları ve onların eserlerinin tanıtılması dersin başlangıcındaki konuları oluşturmaktadır. Klasik Dönem’den, Hellenistik Dönem’e geçişte heykel sanatında görülen genel stil özellikleri ve Helenistik Dönem’de ortaya çıkan yeni stil özellikleri tanıtılacaktır. Bu kapsamda Yunanistan, Güney İtalya, Sicilya ve Anadolu’da bulunan heykeltıraşlık eserleri ışığında karşılaştırmalı olarak heykeltıraşların çalışmaları ve bireysel stillerin belirlenmesi, yeni stillerin tanımlanması ve portre çalışmaları anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1hellenistik dönem plastiğine giriş
2Büyük İskenderin portre heykelleri
3Diadokhlar dönemi portre heykelleri
4Hellenistik dönem filozof portre heykelleri
5Hellenistik dönem filozof portre heykelleri
6Hellenistik dönem siyasetçi, şair vb. portre heykelleri
7Hellenistik dönem sporcu portre heykelleri
8Ara sınav
9hellenistik dönem Tanrı portre heykelleri
10hellenistik dönem Tanrıça portre heykelleri
11Hellenistik dönem grup heykelleri
12Hellenistik dönemde dionysos dünyasına ait grup heykelleri
13Hellenistik dönem krallarına ait portre heykeller
14Hellenistik dönem heykeltıraşlık okulları (pergamon, rhodos)
15Hellenistik dönem heykeltıraşlık okulları (iskenderiye, tralleis vb.)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, 1961. A. F. Stewart, Studies in Athenian Sculpture of the Hellenistic Age, 1979. A. F. Stewart, Grek Sculptur: An Exploration, Vol. I, II, 1990. G. Lippold, Die Griechische Plastik, 1950. R.R.R. Smith, Hellenistik Heykel, Londra, 1995 (Çeviren: Ayşin Yoltar Yıldırım, 2002). J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, 1986. R. Lullies-M. Hirmer, Griechische Plastik, 1979. R.R.R. Smith, Hellenistic Royal Portraits, 1988. B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture I: The Styles of ca. 331-200 B.C., 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Seminer212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11  3 4    
ÖÇ21 2  3 4 5
ÖÇ3 1 2    34
ÖÇ4 2 3   4 5
ÖÇ5 1 22 3 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr