Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721401T11302KOLONİZASYON VE TİCARETZorunlu366
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Demir Çağları ve Arkaik dönemde Hellen dünyasının yayılımını, kolonizasyonunu ve ticari ilişkilerini tartışmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Mehmet Nezih AYTAÇLAR
Öğrenme Çıktıları
1 Antik çağda koloni, apoikia, emporion ve ticaret gibi kavramları öğrenebilme, bu konulardaki kaynaklar hakkında fikir sahibi olabilme.
2 Erken Demir Çağı İon kolonizasyonunun sorunlarını öğrenebilme
3 Hellen dünyasıyla Yakındoğu uygarlıkları ilişkilerini öğrenebilme.
4 Hellen dünyasıyla Mısır uygarlığı ilişkilerini öğrenebilme
5 Demir çağı Akdeniz ticareti sorunlarını ve mekanizmalarını kavrayabilme.
6 Kolonizasyon hareketinin dinamiklerini kavrayabilme.
7 Batı Akdeniz Kolonileri kuruluş sorunları ve kronolojilerini öğrenebilme.
8 Propontis ve Karadeniz Kolonileri kuruluş sorunları ve kronolojilerini öğrenebilme
9 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
10 Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Hellen dünyasının yayılımının erken evreleri ele alınacak, bu kapsamda Batı Anadolu’nun Erken Demir Çağı başlarındaki kolonizasyonunun ve Geç Geometrik-Arkaik dönemlerdeki kolonizasyon hareketinin dinamikleri, sorunları, kronolojileri tartışılacaktır. Söz konusu dönemlerde ticaretin nasıl olduğu ve sorunları da ders kapsamında ele alınacaktır..
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş. Kolonizasyon ve ticaretle ilişkili temel kavramlar. Konunun temel kaynakları ve bu kaynakların sorunları.
2Erken Demir Çağı Batı Anadolu (İonia, Aeolis, Doğu Dor) kolonizasyonu - IOkuma (Cook-1962, 23-28, Huxley 1972, 23-35)
3Erken Demir Çağı Batı Anadolu (İonia, Aeolis, Doğu Dor) kolonizasyonu - IIOkuma (Cook-1962, 29-35)
4Hellen Dünyası- Yakın Doğu uygarlıkları ilişkileri - I Okuma (Boardman 1980, 54-71)
5Hellen Dünyası- Yakın Doğu uygarlıkları ilişkileri - IIOkuma (Boardman 1980, 71-84) Sunum
6Al Mina erken evrelerOkuma (Boardman 1980, 35-46)
7Al Mina Orta evre, Tell Sukas, Meshad HasyavyahuOkuma (Boardman 1980, 46-54)
8Vize
9Hellen Dünyası- Mısır ilişkileriOkuma (Boardman 1980, 111-117; 141-153)
10Naukratis ve TocraOkuma (Boardman 1980, 118-133; 153-159)
11Batı Akdeniz KolonizasyonuOkuma (Boardman 1980, 161-191)
12Demir Çağı Akdeniz TicaretiOkuma (Sherratt ve Sherratt 1993)
13Kolonizasyon dinamikleriOkuma (Tsetskhladze 2006, xxiii-lxvi)
14Propontis-Karadeniz kolonileri - IOkuma (Petropoulos 2005, 1-13; Boardman 1980, 238-245)
15Propontis-Karadeniz kolonileri - IOkuma (Petropoulos 2005, 1-13; Boardman 1980, 238-245)
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early colonies and Trade, London, 1980 • G. R. Tsetskhladze, Introduction. Revisiting Ancient Greek Colonisation, in. G.R. Tsetskhladze (Ed.) Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and other Settlement Overseas, Volume 1, Leiden-Boston, 2006. • E. K. Petropoulos, Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos. Penetration, early establishment, ant the problem of the “emporion” revisited, Oxford, 2005. • J. M. Cook, The Greeks in Ionia and the East, London, 1962 • G.L. Huxley, Early Ionians, Oxford, 1972. • Sherratt and Sherratt 1993: S. Sherratt, A. Sherratt, The Growth of the Mediterranean Economy in the Early First Millennium BC, WorldA 24, Ancient Trade: New Perspectives, 361-378
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15   4     
ÖÇ24      2  
ÖÇ35   3  2  
ÖÇ44   4 2   
ÖÇ543        
ÖÇ64   4     
ÖÇ743        
ÖÇ84         
ÖÇ94   3     
ÖÇ1022        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr