Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721401T11405ROMA PLASTİĞİZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Roma Plastiği dersinde, Roma uygarlığının Cumhuriyet döneminden başlayarak imparatorluk dönemi boyunca ortaya koyulan heykeltıraşlık ekollerini ve imparatorların hükümdarlığı boyunca görülen kendilerine özgü plastik anlayışı öğretmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Roma plastiğindeki Hellen, İtalik ve Etrüsk etkilerinin saptanması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Onur Zunal
Öğrenme Çıktıları
1Roma Heykeltıraşlığı'nın karakteristiğini ve oluşumuna katkı sağlayan unsurları bilme.
2İtalya'daki yerel heykeltıraşlık atölyelerini, Etrüsk ve Yunan heykeltıraşlığının genel özelliklerini ve etkilerini kavrayabilme.
3Roma Cumhuriyet dönemi heykeltıraşlığının özelliklerini bilebilme.
4Roma imparatorluk dönemi boyunca Roma heykeltıraşlığındaki stilistik değişim ve gelişimleri ana hatlarıyla kavrayabilme.
5Roma politik yaşamındaki gelişmelerin Roma heykeltıraşlığındaki yansımalarını bilebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, ilk olarak Roma Cumhuriyet dönemi boyunca İtalya'sında görülen yerel heykeltıraşlık ekollerini ve atölyelerini içermekte ve ardından Roma imparatorluk döneminde imparatorların bağlı olduğu hanedanlar boyunca görülen plastik özelliklerin neler olduğunu içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş ve tanışma. Roma heykeltıraşlığında kullanılan malzemeler, heykeltıraşlar ve atölyeler, kullanılan aletler ve teknikler.Tanışma ve ders kapsamının tanıtımı.
2Roma eklektizmi, İtalik ve Etrüsk heykeltıraşlığının özellikleri.Okuma (D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture).
3Cumhuriyet dönemi heykeltıraşlığı.Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı I)
4Augustus dönemi portre sanatı.Okuma (D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis). (R. Özgan, Roma Portre Sanatı I)
5Augustus dönemi resmi devlet kabartmaları. Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı I) (D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture).
6Julio-Cladiuslar dönemi portre sanatı.Okuma (E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture).
7Julio-Cladiuslar dönemi resmi devlet kabartmaları.Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı I) (D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture).
8Vize Sınavı.
9Flaviuslar dönemi portre sanatı ve kadın portreciliği.Okuma (E. Doğer, Roma heykeltıraşlığı).
10Flaviuslar dönemi resmi devlet kabartmaları.Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı II)
11Nerva dönemi heykeltıraşlığı.Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı II)
12Traianus dönemi heykeltıraşlığı. Okuma (A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture).
13Traianus dönemi kabartma sanatı.Okuma (R. Özgan, Roma Portre Sanatı II)
14Hadrianus dönemi heykeltıraşlığı ve kabartma sanatı.Okuma (E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı). (R. Özgan, Roma Portre Sanatı II)
15Antoninler dönemi heykeltıraşlığı ve kabartma sanatı.(R. Özgan, Roma Portre Sanatı II) (D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture).
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Özgan, Roma Portre Sanatı I (2013). R. Özgan, Roma Portre Sanatı II (2013). R. Özgan, Roma Portre Sanatı III (2015). D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). F.S. Kleniner A History of Roman Art (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1524 5  5  
ÖÇ2524    5  
ÖÇ3523 5  5  
ÖÇ452  3  5  
ÖÇ552  4  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr