Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001142011ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini, üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini, ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak, öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Üniversite kavramını anlayabilme.
2 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi, müze vb.) yararlanabilme.
3 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
4 Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri kavrayabilme.
5 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
6 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi, doğa tarihi müzesi ve eski eser koleksiyonu gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları, öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler; İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik alanlara yapılan gezi ve bilgilendirmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyetler, içerik ve işleyiş sürecinin sunulması. Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2Üniversite kavramı ve üniversiteli olma bilinci. Üniversite ortamına entegrasyon, üniversite hayatına dönük bakış kazandırma ve stratejik plan oluşturma. Ege Üniversitesi'nin Erasmus+ Programı'nın sunduğu olanakların tanıtımı. Öğretim üyesinin sunumu.
3İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu. Üniversitenin kütüphane araştırma imkanlarının tanıtımı. Mesleki (arkeoloji) kitaplıklara ziyaret, bilgilendirme toplantılarına katılım. Konuk öğretim üyesinin sunumu.
4Sağlık hizmetleri ve Kızılay'ın sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilmesi. Kızılay İzmir Bölge Müdürlüğü'nün sunumu.
5Ege Üniversitesi'ndeki özel kolleksiyonlara ziyaret.Araştırmacılar tarafından kolleksiyonun tanıtımı.
6Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması.Öğretim üyesinin sunumu.
7Uluslararası eğitim olanakları hakkında bilgi verilmesi.Uluslararası olanaklardan sorumlu kişi tarafından yapılan sunum..
8Ara dönem sınavı. (Proje çalışması).
9İzmir’de düzenlenen Nisan ve Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu. Arkeoloji kulübünün tanıtımı. Öğretim üyesinin sunumu.
10Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılmasıKütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum
11İzmir’de yabancı dil eğitimi veren yabancı kültür merkezlerine ziyaret ve tanıtım. Kültür merkezi tarafından yapılan sunum.
12Izmir’de bulunan bir müzeye gezi.Gezi, gözlem.
13Bilimsel Çalışma Yöntemleri IÖğretim üyesinin sunumu
14Bilimsel Çalışma Yöntemleri II.Öğretim üyesinin sunumu.
15İzmir’de bulunan arkeolojik bir ören yerine gezi düzenlenmesi.Gezi, gözlem.
16Final Sınavı ve öğrencilerin hazırladığı etkinlik değerlendirme raporlarının incelenmesi.Öğrencilerin etkinlik raporlarının değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kitaplar: J. Barzun – H. F. Graff (çev.: F. Dilber), Modern Araştırmacı, Tübitak Popüler Bilim Kitapları (Ankara 1993). Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı. Mustafa İnan, İletişim Yayınları (İstanbul 1987). Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları (İstanbul 2010). Homeros (çev.: A. Erhat – A. Kadir), İlyada, Can Yayınları (İstanbul 1984). Homeros (çev.: A. Erhat – A. Kadir), Odysseia, Can Yayınları (İstanbul 1987). Azra Erhat, Mavi Anadolu (İstanbul 1979). Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi (İzmir 1984).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Alan Gezisi236
Rapor Sunma166
Seminer12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 3    4 4 
ÖÇ2   4   5  
ÖÇ3          
ÖÇ4 4       4
ÖÇ5      4  4
ÖÇ6     4 4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr