Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001222016KRONOLOJİ VE TANIMLAMAZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, arkeoloji bilminin modern dönemde oluşturulan zaman dilimleri ve bu zaman dilimlerinin oluşmasına olanak tanıyan değişim ve gelişimler hakkında genel bir bilgi vermek. Arkeolojik verilerin tarihlendirilmesinde kullanılan yöntemleri öğretmek. Arkeolojik kazılarda ele geçen malzemelerin arkeolojik terminolojiyi kullanarak tanımlanması yönünde, esere bakış açısı kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gürcan POLAT
Öğrenme Çıktıları
1 Arkeolojik zaman dilimleri ve özelliklerini öğrenme ve bunları kullanabilme.
2 Kesin (Absolute) ve göreceli tarihleme (relative) kavramlarını ayrıt edebilme.
3 Terminus ante quem ve terminus post quem kavramlarını açıklayabilme.
4 Arkeolojik eserleri tanımlamada arkeolojik terminolojiyi kullanma.
5 Arkeolojik standartlara uygun olarak eserlerin tanımlamasını yapabilme.
6 Seramik formlarını tanıyabilme ve kullanım alanları konusunda fikir yürütme
7 Mimari elemanları tanıma ve tanımlayabilme.
8 Antik giysileri tanıma ve tanımlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kronoloji kavramının açıklanması ve arkeolojide kullanılan zaman dilimlerinin oluşumuna neden olan olay ve durumlar tartışılacaktır. Arkeolojide tarihlemenin önemi belirtilerek tarihleme yöntemleri hakkında bilgi verilecek, örneklemelerle konuya derinlik kazandırılacaktır. Tarihlemede kullanılan arkeolojik terminolojiye açıklık getirilerek tartışılacaktır. Arkeolojik eserlerin tanımlanmasına yönelik olarak arkeolojik terminoloji verilecek ve bu kazanımların arkeolojik malzeme tanımlamasında kullanımı, örnekler üzerinden gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı ve gerekliliği tartışılacaktır.Tanışma, ders içeriğinin incelenmesi
2Kronoloji kavramının anlamı ve arkeolojideki yeri, “milattan önce” ve “milattan sonra”, binyıl, yüzyıl kavramları ve kavramların kullanımları Anlatım ve kullanım örneklemeleri
3Genel arkeoloji kronolojisinin verilmesi, kronolojinin oluşumuna neden olan etkenlerin tartışılması. Anlatım ve tartışma
4Klasik arkeoloji kronolojisinin detaylı olarak verilmesi ve örneklerle açıklanması.Anlatım, örnekleme ve tartışma
5Klasik arkeolojide tarihlendirme yöntemleri; “Absolute ve Relative kronoloji” kavramlarının örneklerle açıklanması. Anlatım ve tartışma
6Terminus ante quem ve Terminus post quem kavramlarının arkeolojideki kullanımlarının farklı senaryolarla açıklanması.Anlatım, senaryo geliştirme ve uygulama
7Klasik arkeolojide kesin tarihli eserler ve bunların belirlenmesinde etken olan olayların tartışılması.Anlatım ve tartışma
8Ara sınav
9Arkeolojide dokümantasyonun önemi ve bu uygulamada tanımlamanın öneminin tartışılmasıAnlatım ve tartışma
10Seramik buluntu tanımlamada terminolojinin kullanımı ve örnekler üzerinde uygulanması.Anlatım ve örnekleme
11Kap bölümleri, formu ve bezeme örnekleri üzerinden tanımlama uygulamaları. Örnekler üzerinden tanımlama
12Heykel- kabartma buluntu tanımlama, giysi ve duruş pozisyonları hakkında genel bilgi verilmesi.Anlatım ve örnekleme
13İzmir Müzesi Heykel-kabartma örnekleri üzerinden tanımlama uygulamaları.Örnekler üzerinden tanımlama
14Klasik arkeolojide karşılaşılan yapılar ve bölümleri hakkında genel bilgi verilmesi. Anlatım ve örnekleme
15Mimari öğeler üzerinden tanımlama uygulamalarıÖrnekler üzerinden tanımlama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R.M. Cook, Greek Painted Pottery, London, 1960. A.R. Burn, Early Greek Chronology, JHS 69, 1949, 70-73. N.G.L. Hammond, Studies in Greek Chronology of the Sixth and Fifth Centuries B.C., Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte,Vol.4. No.4., 1955, 371-411. B.D. Meritt, Chronology of the Late Fourth Century, Hesperia,Vol. 33. No. 1, 1964, 1-15. J. Boardman, Greek Sculpture, The Archaic Period, London, 1985. J. Boardman, Greek Sculpture, The Classical Period, London, 1985. R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, London, 1991. B.A. Barletta, The Origins of the Greek Architectural Orders, Cambridge, 2001. J.J. Joulton, Greek Architect at Work, London, 1977. W.B. Dinsmoor, The Achitecture of Ancient Greece, London, 1950.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım224
Laboratuvar10220
Tartışma13226
Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15 2 3  2 1
ÖÇ254  2     
ÖÇ3 43    2 1
ÖÇ45    1   2
ÖÇ551  2  3  
ÖÇ651     2  
ÖÇ754212  3  
ÖÇ853 2  1   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr