Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001242016SERAMİK SANATIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Arkeolojide seramiğin kullanımı ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin kavranması. Aynı zamanda, Seramiğin yapım aşamalarının incelenmesi ve arkeolojide seramiklerin gerek teknik, gerekse de form ve bezeme tanımlanmasında kullanılan terminolojinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir
Öğrenme Çıktıları
1Seramik hamurunun hazırlanması ve seramiğin yapım aşamalarını anlayabilme.
2Doğada kilin oluşum aşamalarını kavrama ve kap yapımında kullanılan kil tiplerinin genel özelliklerini tanıma.
3Seramiğin yapımında ve bezemesinde kullanılan farklı teknikleri ayırt edebilme.
4Seramikleri farklı açılardan (hamur tipi, yapım tekniği, işlev, form, bezeme vb.) sınıflandırabilme ve tasnif edebilme
5Figürlü ve soyut bezemeli sahneleri tanımlayabilme ve yorumlayabilme
6Bezeme elemanlarının modern literatürdeki terminolojik isimlerini kullanabilme
7Form özelliklerini doğru terminoloji ile ifade edebilme
8
9
10
11
12
13
14
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, öncelikle şekillendirildikten sonra fırınlanmış seramiklerin antik çağdaki ilk kullanımından günümüze kadar geçirdiği evrelerden, seramiğin antik dönem dünyasındaki yeri ve kullanım alanlarından bahsedilecektir. Bununla birlikte, bu ders kapsamında, seramiklerin sınıflandırılması ve tipolojisi, kazılar esnasında nasıl kayıt altına alındığı ve arkeolojide hangi süreçlerden geçerek nasıl değerlendirildiğine yer verilecektir. Dersin ilerleyen bölümlerinde ise, seramiğin yapımında kullanılan kilin kil ocağından alınıp günlük hayatta kullanılmaya başlandığı ana kadar geçirdiği yıkama, şekillendirme ve fırınlama gibi bütün aşamalar incelenecektir. Dersler, bu aşamada üç ana tema üzerinde yoğunlaşacaktır: 1. Kilin yıkanması, hazırlanması, şekillendirilmesi, boyanması ve fırınlanması; 2. kapların farklı bakış açılarıyla sınıflandırılması; 3. Seramiklerin form ve bezeme açılarından doğru terminoloji ile tasnif edilmesi ve tanımlanması. Doğada kilin oluşum aşamaları kap yapımında kullanılan farklı tipteki killerin genel özellikleri irdelendikten sonra, kilin yıkama ve hazırlanma aşamaları, hamurun şekillendirilmesi, boyanması ve fırınlanması dersin birinci ana temasını oluşturmaktadır. Derslerin ikinci ana temasını kapların farklı açılardan sınıflandırılması ve tasnif edilmesi oluşturur. Son tema olarak seramiklerin tanımlanmasında kullandığımız terminoloji esas alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Derse giriş. Geçmişte seramiklerle ilgili öğrenilen bilgilerin irdelenmesi ve bilginin ölçülmesiTanışma. Ders içeriklerinin tanıtılması.
1Seramiğin tarihçesi ve antik çağda seramiğin geçirdiği evrelerOkuma
2Seramiklerin sınıflandırılması ve tipoloji
3Seramiklerin, kazılması, kayıtlanması ve belgelenmesi
4Seramik, porselen ve boya yapımında kullanılan kil tipleri ve doğada kilin oluşumu.
5Kilin seramik hamuruna dönüşmesinde geçirdiği aşamalar
6Seramiğin şekillendirilmesi, boyanması ve fırınlanması.
7Vize Sınavı
8Kapların sınıflandırılması: malzeme ve yapım teknikleri
9Kapların sınıflandırılması: seramik kronolojisi ve dönemsel farklar
10Kapların sınıflandırılması: seramik kronolojisi ve dönemsel farklar
11Seramik Terminolojisi: form anatomisi
12Seramik terminolojisi: form anatomisi.
13Seramik Terminolojisi: form anatomisi
14Seramik Terminolojisi: bezeme elemanları
15Seramik Terminolojisi: bezeme elemanları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• M. G. Kanowski, Containers of Classical Greece. A Handbook of Shapes, London, 1983. • J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London, 2e éd. 1988 • M. Robertson, The Art of Vase Painting in Classical Athens, Cambridge, 1992 • T. Schreiber, Athenian Vase Construction. A Potter’s Analysis, California, 1999. • B. Sparkes, Greek Pottery: An Introduction, 1991 • A. G. Mitchell, Greek Vase Painting and the Oringins of Visual Humour, Cambridge University Press, 2009 • J. Boardman, The History of Greek Vases: Potters, painters and Pictures, Thames and Hudson, 2001 * T. Ökse, Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, İstanbul, 2002 * T. Ökse, Ön Asya Arkeolojisi Seramik Terimleri, İstanbul, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Tartışma6212
Gözlem2612
Alan Gezisi2612
Rapor Sunma122
Okuma3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15444444444
ÖÇ24444434543
ÖÇ34544444444
ÖÇ44334444343
ÖÇ54554443443
ÖÇ64554444445
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
ÖÇ11          
ÖÇ12          
ÖÇ13          
ÖÇ14          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr