Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4505002032002SOSYAL PSİKOLOJİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin sosyal psikolojinin temel kuramsal yaklaşımlarını ve çalışma konularını kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mine ALADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1 İzlenim oluşturma sürecini ve bu süreçte düşülen yanılgıları kavrayabilme
2Atıf kuramlarını ve atıflarda düşülen yanılgıları açıklayabilme
3Tutumu ve tutumun öğelerini tanımlayabilme
4Tutumların gelişim ve değişim sürecini kavrayabilme
5Tutum değiştirme sürecine ilişkin kuramsal yaklaşımları kavrayabilme
6Önyargının tanımını, oluşumunu, nedenlerini ve denetimini açıklayabilme
7Sosyal etkiyi (uyma ve uymama davranışı) ve sosyal etkiyi belirleyen ortamsal, kişisel ve kültürel etmenleri yorumlayabilme
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi ve Diğer Bilimler Arasındaki Yeri; İzlenim Oluşturma/ Kişilik Yargılarında Düştüğümüz Yanılgılar; Atıf Kuramları / Atıflarda Düştüğümüz Yanılgılar; Tutumun Tanımı, Öğeleri, Tutum ve Davranış, Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması; Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar; Tutum Değiştirme Süreci/ İletişim, Propaganda; Önyargının Tanımı, Oluşumu, Nedenleri; Irkçılık, Cinsiyetçilik, Ayrımcılık; Önyargıların Denetlenmesi (Değiştirilmesi); Üç Sosyal Etki Araştırması (İtaat, Özdeşleşme, Benimseme); Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal, Kişisel ve Kültürel Etkenler; Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramlar ve İlişki Süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme ve öğrenci sorumluluklarının tanıtılması Tanışma
2Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi Ve Diğer Bilimler Arasındaki YeriAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
3İzlenim Oluşturma ve Kişilik Yargılarında Düştüğümüz YanılgılarAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
4Atıf KuramlarıAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
5Atıflarda Düştüğümüz Yanılgılar Anlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
6Tutumun Tanımı, Öğeleri, Tutum ve Davranış İlişkisiAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
7Tutumların Gelişmesi ve KalıplaşmasıAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
8Ara Sınav
9Tutum Değişimine Kuramsal YaklaşımlarAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
10Tutum Değiştirme Süreci: İletişim, PropagandaAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
11Önyargının Tanımı, Oluşumu, Nedenleri ve Denetimi: Irkçılık, Cinsiyetçilik, AyrımcılıkAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
12Sosyal Etki (İtaat, Özdeşleşme, Benimseme) ve Sosyal Etki Araştırmaları Anlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
13Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal, Kişisel ve Kültürel EtkenlerAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
14Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramlar ve İlişki SüreciAnlatma, Okuma, Tartışma, Grup Sunumu
15Dersin Genel DeğerlendirmesiGeribildirim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. (10. Basım). İstanbul: Evrim Yayınevi. Taylor, S. E.; Peplau, L. A. , & Sears, D. O. (2003). Social Psychology. (11th Ed.) New Jersey: Prentice Hall YARDIMCI KİTAPLAR: Bilgin, N. (1999). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Bilgin, N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. (3. Basım). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Freedman, J. L., Sears, D. O., & Carlsmith, J. M. (1978). Sosyal Psikoloji. Çev. Ali Dönmez. İstanbul: Ara Yayıncılık. Hortaçsu, N. (1997). İnsan İlişkileri. (2. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi. Saks, M. J. & Krupat, E. (1988). Social Psychology and Its Applications. New York: Harper & Row Publishers. Wrightsman, L. S., & Deaux, K. (1981). Social Psychology in the 80s. (3rd. Ed.). California: Brooks/Cole Publishing Company. DERS MALZEMESİ: Film: “American History (Geçmişin Gölgesinde)”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması12020
Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1 3 3   42              
ÖÇ2 3 3   42              
ÖÇ3 3 3   42              
ÖÇ4 3 3   42              
ÖÇ5 3 3   42              
ÖÇ6 3 3   42              
ÖÇ7 3 3   42              
ÖÇ8                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr