Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501001071997MİKROBİYOLOJİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
1.İnfeksiyon etkeni mikroorganizmaları gruplayabilmeli 2.İnfeksiyon etkeni mikroorganizmaları belirleyebilmek için hastalardan örnek alım zamanını ve uygun örnek alımını gerçekleştirebilmeli. 3.Hastalardan alınan örneklerin laboratuara uygun koşullarda gönderilmesini sağlayabilmeli. 4.Hastane ve laboratuar ortamında sterilizasyon ve dezenfeksiyon kural ve koşullarını göz önünde bulundurarak, biyolojik materyal alımından laboratuara gönderene kadar gereken tüm aşamaları yapabilmeli. 5.İnfeksiyonların bulaşma yollarını bilmeli ve korunma yollarını uygulayabilmeli.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Professor Dr. Şöhret Aydemir
Öğrenme Çıktıları
1İnfeksiyon etkeni mikroorganizmaları gruplayabilmeli
2İnfeksiyon etkeni mikroorganizmaları belirleyebilmek için hastalardan örnek alım zamanını ve uygun örnek alımını gerçekleştirebilmeli.
3Hastalardan alınan örneklerin laboratuara uygun koşullarda gönderilmesini sağlayabilmeli.
4Hastane ve laboratuar ortamında sterilizasyon ve dezenfeksiyon kural ve koşullarını göz önünde bulundurarak, biyolojik materyal alımından laboratuara gönderene kadar gereken tüm aşamaları yapabilmeli.
5İnfeksiyonların bulaşma yollarını bilmeli ve korunma yollarını uygulayabilmeli.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnfeksiyon etkeni mikroorganizmalar, infeksiyon etkeni mikroorganizmaları belirleyebilmek için hastalardan örnek alım zamanını ve uygun örnek alımı, hastalardan alınan örneklerin laboratuara uygun koşullarda gönderilmesi, hastane ve laboratuar ortamında sterilizasyon ve dezenfeksiyon kural ve koşullarını göz önünde bulundurarak, biyolojik materyal alımından laboratuara gönderene kadar gereken tüm aşamalar, infeksiyonların bulaşma yolları ve korunma yolları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikrobiyolojiye giriş Tanışma, Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
2Enfeksiyon hastalıkları etkenleri Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
3Bakteriler Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
4VirüslerKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
5Funguslar, protozonlar ve diğerleri Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
6Mikroorganizmaları belirleyebilmek için hastalardan örnek alım zamanı ve uygun örnek alımıKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
7Hastalardan alınan örneklerin laboratuara uygun koşullarda gönderilmesiniKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
81. Ara sınav
9Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kural ve koşulları Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
10Biyolojik materyal alımından laboratuara gönderene kadar gereken tüm aşamalar Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
11Enfeksiyonların bulaşma yollarıKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
12Enfeksiyondan korunma yolları Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
132. ara sınav
14Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları Mikroorganizmaların sayımı Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
15Dersin değerlendirilmesi ve genel tekrarKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Hakkı Bilgehan Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklama Bilimi (Uygulama ve konuları ile)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım15115
Laboratuvar15115
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ153       3  
ÖÇ253       3  
ÖÇ353       3  
ÖÇ453       3  
ÖÇ553       3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr