Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501001112000BİYOKİMYAZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; vücudun homeostatik dengesinin sürdürülmesinde önemli olan moleküler, biyokimyasal ve hücresel mekanizmaları kavramalarını, karbonhidrat, lipid ve amino asid metabolizmalarının temel özelliklerini, hastalık durumlarında bu metabolik yollarda oluşan patolojik sapmaların çeşitli vücut sıvılarının biyokimyasal bileşenlerine nasıl yansıdığını klinikte en sık başvurulan laboratuvar testlerinden örnekler aracılığı ile anlamalarını, klinik biyokimya testleri için başta kan olmak üzere diğer biyolojik sıvıların alımı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Professor Dr. Yasemin Akçay
Öğrenme Çıktıları
1Venöz kan ve diğer kan alma tekniklerinin, bu işlemlerde kullanılan farklı özelliklere sahip tüp, iğne ve diğer malzemenin özelliklerinin bilinerek, hastadan kan alırken doğru malzemeyi seçebilme
2İdrarın biyokimyasal bileşimini ve rutin idrar tetkikinin yapılışını, idrarın bileşenlerindeki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzeysel olarak değerlendirebilme
3Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanıma, kan sayımı (hemogram) tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzeysel olarak değerlendirebilme
4Diyetteki karbonhidrat, lipid, protein, amino asid vitamin ve minerallerin izlediği metabolik yolların, bu yolların birbirleri ile etkileşimlerinin ve bu metabolik yolakların düzenlenmesinde rol alan faktörleri tanıyabilme, diyabet, hiperlipidemi, fenilketonüri gibi toplumumuzda sık görülen metabolik bozukluklar ve bunların laboratuar tanısı hakkında temel bilgilerin edinilmesi, özellikle fenilketonüri açısından toplumda farkındalık yaratılması
5İnsan vücudundaki enzimlerin, hormonların işlevleri, enzim ve hormon analizlerinin çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde nasıl kullanıldığının anlaşılması
6Karaciğerin biyokimyasal fonksiyonlarının ve sık kullanılan karaciğer fonksiyon testlerinin neler olduğunun ve klinik anlamlarının kavranması
7Böbrek işlevlerinin biyokimyasal değerlendirmesinde rutin olarak başvurulan laboratuar testlerinin neler olduğunun ve nasıl yorumlandıklarının bilinmesi
8Gebelikte oluşan maternal biyokimyasal değişikliklerin neler olduğunun bilinmesi, hangilerinin fizyolojik, hangilerinin patolojik olabileceği hakkında kabaca fikir sahibi olunması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tıbbi byokimya analizleri için kan ve diğer biyolojik örneklerin alınması ve örnek saklama koşulları. Kan sayımı. Rutin idrar tetkiki. Karbonhidrat, lipid, amino asid metabolizmaları. Plazma proteinleri. Protein dışı azot cisimleri ve böbrek fonksiyon testleri. Karaciğer fonksiyon testleri. Klinik enzimoloji. Tümör belirteçleri. Hormonlar, elektrolitler, iz elementler, vitaminler ve işlevleri. Gebelik biyokimyası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Karbonhidratların biyokimyasal yapısı, kan şekerinin ve karbonhidrat metabolizmasının hormonal düzenlenmesi (İnsülin, Glukagon) Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
2Biyokimyasal örnek türleri (kan, idrar, façes, BOS, vb. vücut sıvıları), alınma ve saklama koşulları, bu sıvılarda yapılan tanısal incelemeler. Kan ve diğer vücut sıvıları bileşimini etkileyen faktörler.Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Kan almada kullanılan araç- gerecin ve kullanım şeklinin sınıfta gösterilmesi
3Kan sayımı ve klinik önemi. Eritrosit sedimantasyon hızı, pıhtılaşma ile ilgili testlerAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Kan almada kullanılan araç- gerecin ve kullanım şeklinin sınıfta gösterilmesi
4Gebelik Biyokimyası Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
5Lipidlerin biyokimyasal yapısı ve başlıca lipid metabolizması bozuklukları Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
61. Ara Sınav
7Amino asidler, proteinler ve işlevleriAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
8İdrarın biyokimyasal bileşimi ve rutin idrar tetkiki Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
9Klinik enzimoloji. Kanser Biyokimyası. Tümör belirteçleriAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
10Karaciğerin metabolik işlevleri ve karaciğer fonksiyon testleri Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
11Hormonların sınıflandırılması, hipofiz ve tiroid hormonları. Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
12Elektrolitler ve izelementler. Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
132. Ara Sınav
14 Vitaminler ve işlevleri Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
15Böbrek üstü bezleri ve cinsiyet hormonları Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersi veren öğretim üyelerinin hazırladığı ders sunum çıktıları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1554    4    
ÖÇ255          
ÖÇ355     4    
ÖÇ455   4      
ÖÇ555          
ÖÇ655          
ÖÇ755          
ÖÇ8555  4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr