Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501001161999ANATOMİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Professor Dr. Mehmet Asım Özer
Öğrenme Çıktıları
16- Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgilere sahip olabilme.
27- Ürogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
38- Endokrin organların bölgesel anatomisi morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri hatırlayabilme.
49. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisini kavrayabilme
510. Sinir Sistemi hakkında genel bilgiler ve bölümlerinin anatomisi hakkında özel bilgilere sahip olabilme.
61- Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri ile Anatomik pozisyonları kavrayabilme.
72- İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri kavrayabilme.
83- Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitleri ile vücuttaki eklemleri kavrayabilme.
94- Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler ile somatik kasları hatırlayabilme.
105- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi ile genel ve özel terimleri kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar, Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri. Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Culumna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, bronşlar, plevra ve mediastinum anatomisi. Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi. Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi. Endokrin organların bölgesel Anatomisi. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi. Periferik Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anatomiye giriş ve Anatomik terminoloji Klinik Anatomi Problem çözme
2Üst ve alt ext., columna vertebralis ve thorax kemikleri Klinik Anatomi Problem çözme
3Nörocranium ve Splanchnocranium kemikleri Klinik Anatomi Problem çözme
4Axial ve Appendiküler iskelet eklemleri Klinik Anatomi Problem çözme
5Baş, boyun ve gövde kasları, üst extremite ve alt extremite kasları Klinik Anatomi Problem çözme
6Kalp anatomisi, Baş-Boyun ve üst ext. arterleri Klinik Anatomi Problem çözme
7Gövde ve alt ext. arterleri, venler ve Lenfatik sistem Klinik Anatomi Problem çözme
8ARA SINAV-1
9Ağız, yutak, yemek borusu ve mide anatomisi, İnce-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, v. porta hepatis Klinik Anatomi Problem çözme
10Burun boşluğu ve pharynx anatomisi, Larynx, trachea, akciğerler ve mediastinum anatomisi Klinik Anatomi Problem çözme
11Üriner sistem anatomisi Klinik Anatomi Problem çözme
12Erkek ve Kadın genital sistem anatomisi, Endokrin sistem Klinik Anatomi Problem çözme
13Medulla spinalis, beyin sapı anatomisi, Cerebrum, cerebellum, beyin ventrikülleri ve zarlarıKlinik Anatomi Problem çözme
14Kranial ve Spinal sinirler, otonom sinir sistemi anatomisi Klinik Anatomi Problem çözme
15Duyu organları anatomisi ARA SINAV-2 Klinik Anatomi Problem çözme
16FİNAL EXAM
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Sistematik Anatomi (Figen Gövsa Gökmen) - Anatomi Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı, Alaittin Elhan) - Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı) - Temel Klinik Anatomi (Moore Çevirisi) (Alaittin Elhan)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav236
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1445555555544
ÖÇ2555353355455
ÖÇ3534545544444
ÖÇ4455454444545
ÖÇ5354544455554
ÖÇ6445355434554
ÖÇ7443545455344
ÖÇ8534554545555
ÖÇ9454535454445
ÖÇ10353434434553
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr