Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501001212010HEMŞİRELİĞE GİRİŞ VE DEONTOLOJİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Tarihsel süreç içerisinde hemşireliğin gelişimini, hemşirenin rol ve fonksiyonlarını, görev- yetki sorumluluklarını, hemşirelik eğitiminin temel felsefesini,hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslar arası sağlık örgütlerini, yasasını, meslek ahlakı, deontoloji ve etik kavramlarını öğrenerek meslek bilinci kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Müjgan KABATAŞ, Msc, RN.
Öğrenme Çıktıları
1Etik Ve Deontoloji Kavramlarını Tanımlayabilme
2Hemşireliği Tanımlayabilme
3Hemşirenin Görev- Yetki ve Sorumluluklarını Kavrayabilme
4Hemşirenin Fonksiyonlarını, Rollerini Kavrayabilme
5Hemşirelik Mesleğinin Tarihi Gelişimi Ve Bugünkü Durumu Kavrayabilme
6Hemşirenin Sağlık Ekibi İçindeki Rolünü Kavrayabilme
7Hemşirelik Mesleğinin Ahlaki Kurallarını Anlama Ve Benimseyebilme
8Hemşirelikle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Örgütleri kavrayabilme
9Hemşirelikle İlgili Yasa Ve Yönetmeliklerin Farkında Olabilme
10Etik Karar Vermeyi Kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşirelikte etik ve deontoloji, Hemşirelik Tanımı, Amaçları ve Felsefesi, Hemşirelikte profesyonellik, Dünya’da ve Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi Ve Bugünkü Durumu, Hemşirenin Görev- Yetki ve Sorumlulukları, Sağlık Ekibi, Hemşirelikte Ekip Çalışması, Hemşirelikte Ahlak Kavramı, Meslek Saygısı Ve Görgü Kuralları, Hemşirelikle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Örgütler, Tedaviye Yönelik Çağdaş Girişimler Ve Etik, Etik Örneklemeler, Hasta Hakları, Hemşirelikte Hasta Haklarının Önemi, Hemşirelikle İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Hemşirelikte Kayıtların Önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve amaçlarının açıklanması Hemşirelikte etik ve deontoloji Anlatma
2 Hemşirelik tanımı, amaçları ve felsefesiAnlatma Soru- cevap
3Hemşirelikte profesyonellikBeyin Fırtınası
4Dünya’da ve Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Anlatma Soru- cevap
5Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi Ve Bugünkü DurumuAnlatma Beyin Fırtınası
6Hemşirenin Görev- Yetki ve SorumluluklarıAnlatma Soru- cevap
7Sağlık Ekibi, Hemşirelikte Ekip ÇalışmasıSoru- cevap
8Hemşirelikte Ahlak Kavramı, Meslek Saygısı Ve Görgü KurallarıBeyin Fırtınası
9ARA SINAV
10Hemşirelikle İlgili Ulusal Ve Uluslararası ÖrgütlerAnlatma Soru- cevap
11Tedaviye Yönelik Çağdaş Girişimler Ve Etik Anlatma Soru- cevap Grup Tartışması
12Tedaviye Yönelik Çağdaş Girişimler Ve Etik Grup Tartışması Soru- cevap Örnek olay
13Etik ÖrneklemelerAnlatma Soru- cevap
14 Hasta Hakları , Hemşirelikte Hasta Haklarının ÖnemiAnlatma Beyin Fırtınası
15 Hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, Hemşirelikte kayıtların Önemi
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Uyer G , ( 1992) Hemşireliğe Genel Bakış 2- Şentürk, SE (1990) Hemşirelik Tarihi Ve Deontoloji. 5.Baskı Can Kitapçılık Pazarlama Yayınları, İstanbul 3- Eren, N, Uyer G , (1993) Sağlık meslek Tarihi Ve Ahlakı Hatipoğlu Yayınları, 5.Baskı Ankara 4- Bağ, B (2000) Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Akif Yayınevi, İstanbul 5- Thomson, I.E, Melia K.M, (1998) Nursing Ethics.Second, ,Ed,Churchill Livinstone Longman,Grov Limited. 6- Hatemi H, Doğan H, ( 2001) Medikal Etik, İstanbul 7- Demirhan A, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H,( 2001) Klinik Etik, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması166
Örnek Vaka İncelemesi224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2918
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1 2543454455 
ÖÇ233435445354 
ÖÇ355555555354 
ÖÇ454555455345 
ÖÇ53221   4    
ÖÇ623254254454 
ÖÇ7 3423243333 
ÖÇ8 2  2334335 
ÖÇ9  434455334 
ÖÇ1034534454244 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr