Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501001232010YABANCI DİL IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri A1 seviyesine getirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturers from Foreign Language School
Öğrenme Çıktıları
1Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar
3Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
44. Yazma becerisi doğrultusunda basit kartpostallar yazma. Örnek olarak tatil kartpostalları. Aynı zamanda kişisel bilgilerini basit cümlelerle yazabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Lesson 1-2-3-4; Alfabe, Aitlik zamirleri, sınıf içi terimler, sayılar. Tekil-çoğul isimler Sunum, okuma, alıştırma, dinleme (Sayfa 1-4)
2Lesson 5-6-7-8; Ülkeler ve milliyetler, ‘to be’ fiili, wh-soruları, zaman ilgeçleri, haftanın günleriSunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf. 5-8)
3Lesson 9-10-11-12 Günlük yaşam, sıklık zarfları Geniş Zaman Bağlaçlar (but, and, because ) Hikaye okuma Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf. 9-12)
4Lesson 13-14-15-16 Geniş zaman (aktiviteler) Geniş zaman wh-soruları Zevkler (like+ing), dinleme Restoran diyalogları Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.13-16)
5Lesson 17-18-19-20 Aile üyelerini tanıma Sahiplik (have/has got), some, any Okuma-yazma: Aileyi tanıtma Hikaye okuma “That’s life” 3.bölüm Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (sf.17-20)
6Lesson 21-22-23-24 Şehirdeki yerler, a/an, the kullanımı There is / there are Yaşadığın yeri tanımlama Yön tarif etme Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.21-24)
7Lesson 25-26-27-28 Evin bölümleri, yer ilgeçleri Şimdiki zaman Okuma-yazma: Oda tanımlama Hikaye okuma ‘That’s life’ 4.bölüm Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.25-28)
8Ara sınav
9Lesson 29-30-31-32 Aylar ve günler Kabiliyet (can / can’t ) Dinleme-konuşma: Randevulaşma, zaman ilgeçleri 2 Ricalar Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.29-31)
10Lesson 33-34-35-36 Meslekler ve ilgili fiiller Geniş zaman / Şimdiki zaman Okuma-yazma: Meslek tanımlama Hikaye okuma: That’s life bölüm 5 Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.33-36)
11Lesson 37-38-39-40 Gidilecek yerler To be fiili geçmiş zaman Dinleme-konuşma: Geçmiş bir şeyin nasıl olduğunu ifade etme Plan yapma ( Shall we…, Let’s) Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.37-40)
12Lesson 41-42-43-44 Ders konuları Geçmiş Zaman Okuma-yazma: Okul günleri Hikaye: That’s Life Bölüm 6 Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.41-44)
13Lesson 45-46-47-48 Vücudun bölümleri Geçmiş Zaman Dinleme-konuşma: Kazalar Eczane diyalogları Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.45-47)
14Lesson 49-50-51-52 Seyahat, go +ilgeç Gelecek zaman (going to) Okuma-yazma: Gelecek ile ilgili planları tanımlama Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
15Okuma, yazma Konuşma AlıştırmalarSunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
16Final SınavıSunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Hatchinson, Tom. (2007). English for Life. Oxford University Press Yardımcı Materyaller Hatchinson, Tom (2007). English for Life. Oxford University Press Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Multirom CD Çalışması9218
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1           5
ÖÇ2           5
ÖÇ3           5
ÖÇ4           5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr