Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002052000SAĞLIK SOSYOLOJİSİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hizmet sunulan, bireyin, ailenin ve toplumun sosyal boyutu vardır. Bu boyut anlaşılmadıkça bireye hizmet vermek zordur. Bu derste bireyin sosyal boyutunu öğretmek amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Zuhal EMLEK SERT, Msc, RN.
Öğrenme Çıktıları
11.Sosyoloji bilimi kavramlarını tanımlayabilme,
22.Toplumda insan ilişkilerinin organizasyonunu kültür birey ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları) kavrayabilme,
33.Grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı tanımlayabilme,
44.Ekonomi, iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, sağlık gibi temel sosyal kurum kavramlarını tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve toplum bilim, Birey ve toplum, Toplumsal yapı, kentleşme, değişme, Toplumsal davranış ve kültür, Toplumsal bir kurum olarak aile, Beden sağlığı ve toplumbilim, Ruh sağlığı ve toplumbilim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyoloji tanımı ve alanı, Sosyolojide yer alan kavramlarAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
2Toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler, Toplumsal statülerAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
3Sağlık Sosyolojisi (medikal sosyoloji) ve konu alanlarıAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
4Sağlık ve hastalık kavramıAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
5Sağlık görevlileri ve hasta ilişkileriAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
6Kültürlerarası (Transkültürel) HemşirelikAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
7Aynı toplum içinde sağlığı etkileyen sosyal faktörlerAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
8Ekonomik yapının sağlığa etkisiAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
9Ara Sınav
10Aile tanımı, tipleri ve aile sağlık ilişkisi, ailede değerler ve inançlarAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
11Sağlık ve EşitsizliklerAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
12Sosyo-kültürel bakış açısıyla intiharAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
13Küreselleşme ve çocuk sağlığıAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
14İntihar ve İntiharın Sosyolojik NedenleriAnlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, bireysel kaynak tarama
15Sonuç ve değerlendirmeGenel tekrarlar ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Oskay Ü., “Medikal Sosyolojide Bazı Kavramsal Açıklamalar”, E.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 5. 1993 2.Öztürk M., Coşkun M.K., “Sosyoloji” , Ders Kitabı 4. Baskı, 2003 3.Sezai İ., “Sosyolojiye Giriş”, 2. Basım, 2003 4.Cirhinlioğlu Z., “Sağlık Sosyolojisi”, Ankara, 2001 5.Güler Ç., Akın L. (Ed.), Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı177
Derse Katılım16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ155          
ÖÇ25555 45 5   
ÖÇ3555         
ÖÇ4555  4   4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr