Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002072001BULAŞICI HAST.HEMŞİRELİĞİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders enfeksiyon hastalıklarının nedenleri, belirtileri, bulaşma yolu, korunma, tedavi ve hemşirelik bakımına yönelik bilgi beceri kazanmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Zeynep DAŞIKAN, Msc, RN.
Öğrenme Çıktıları
1 Enfeksiyon hastalıklarının özelliklerini ve enfeksiyon zincirini kavrayabilme
2Enfeksiyon hastalıklarından ve hastane enfeksiyonlarından korunma ve genel bakım ilkelerini açıklayabilme
3Aşılamanın önemini kavrayabilme
4Enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve hemşirelik bakımını yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tanımlar, Enfeksiyon Zinciri, Hastane Enfeksiyonları, Bağışıklık, Aşılama Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Paraziter Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı, Deri Ve Mukoza Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik bakımı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik bakımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışmaTanışma
2Bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tanımlar, Enfeksiyon Zinciri, Hastane Enfeksiyonları, Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma,
3Enfeksiyonlardan Korunma, Bağışıklık, AşılamaAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma,
4Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1: Grip, Nezle, Kuş gribi , Domuz Gribi, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak , KızılAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
5Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 2: Su Çiçeği, Herpes Zoster, Boğmaca, Difteri Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
6Solunum Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 3: HİB Enfeksiyonları, Menenjitler, Pnömokok Enfeksiyonları, TüberkülozAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
7Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 1: Besin zehirlenmeleri, Botilusmus, Brusellozis Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
8Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 2: Poliomyelit (çocuk felci), Tifo, ParatifoAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
9Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 3: Basilli Dizanteri, KoleraAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
10DÖNEM İÇİ ARA SINAVI 1Bireysel çalışma
11Paraziter Enfeksiyonlar Ve Hemşirelik Bakımı 1.Protozonların Neden Olduğu Parazit Hastalıkları: Amipli Dizanteri, Giardiyaz , Sıtma , Kala-azar (leishmaniazis), Toksoplazma Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
12.Helmintlerin Neden Olduğu Parazit Hastalıkları: Askaryaz, Oksiyür, Trikuryaz, Ankilomistazyaz, Tenyalar, Kist hidatik Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
13Deri Ve Mukoza Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı : Tetanoz, Kuduz,Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA), Hanta virüsüAnlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
14Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar( CYBH) ve Hemşirelik Bakımı: Aids, Viral Hepatitler, Sifiliz, Gonore, Klamidya, Yumuşak Şankr, Herpes Simpleks, Kondiloma Akimunata, Anlatım-sunum, soru- cevap, tartışma, bireysel çalışma
15DÖNEM İÇİ ARA SINAVI 2Bireysel çalışma
16FİNAL SINAVIBireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Görak G. Savaşer S. Epidemiyolojiye Giriş Ve Enfeksiyon Hastalıkları, A.Ü.A.Ö.F.Yayınları No:261, Eskişehir,1993. Aydın Avcı İ A. Enfeksiyon Hastalıkları. Göktuğ Yayıncılık, Samsun, 2007. www.infeksiyon.org. http://www.cdc.gov/ http://www.who.int
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Seminer144
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ155 4445 4   
ÖÇ2554554555   
ÖÇ35545545 45  
ÖÇ45555555455  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr