Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002142010PSİKOLOJİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Psikoloji dersi, psikoloji biliminin ne olduğu, psikolojinin temel konuları, kavramları ve ilgi alanları hakkında bilgilendirerek, insan doğasına, davranışlarına ve insani süreçlere ilişkin temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Satı BOZKURT, PhD, RN.
Öğrenme Çıktıları
1Psikoloji bilimi ile ilişkili kavramları sıralayabilme
2Psikolojinin alanlarını sayabilme
3Psikolojinin öneminin fark edebilme
4Psikolojinin hemşirelik mesleğindeki yerini ve önemini anlayabilme
5Sağlıklı ve hasta bireyle ilişkilerinde psikolojik süreçleri analiz edebilme
6Toplum aile ve bireyin psikolojik gereksinimlerini tanıyabilme
7Öğrencinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarına yön veren psikolojik süreçleri fark edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikoloji nedir? Temel alanları. Genetik ve davranış. Öğrenme. Algılama. Belek. Dürtüler ve güdülenme. Duygular. İletişim. Kişilik. Gelişim psikolojisi. Kişilik testleri. Davranış bozuklukları ve tedavisi. Tutumlar ve önyargı. Davranış üzerinde sosyal etkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bir Bilim Olarak Psikoloji
2Evrim Genetik ve Davranış
3Öğrenme
4Algılama
5Bellek
6Dürtüler ve güdülenme
7Duygular I.ARA SINAV
8Dil ve iletişim
9Kişilik
10Gelişimsel Psikoloji
11Psikolojik testler
12Davranış bozuklukları ve tedavisi
13Tutumlar ve önyargı
14Davranış üzerinde sosyal etkiler
15Davranış üzerinde sosyal etkiler II. ARA SINAV
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Morgan, T., “Psikolojiye Giriş” Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü yayınları , 9. baskı Anakara, 1991 2. Cüceloğlu, D., “İnsan ve Davranışı” Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, 6. basım 1996 3. Bernstein, D. A., Penner, L.A., Clarke-Stewart, A., & Roy, E. J. (2008). Psychology (8th ed.) Boston: Houghton Mifflin Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 32 2 45   
ÖÇ23        44 
ÖÇ35 4      33 
ÖÇ4555 42 35   
ÖÇ555441 35    
ÖÇ6554         
ÖÇ7453         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr