Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
17520102T11129HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJIZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye sağlık sistemi içinde hemşirelik bakımının temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri, tutum kazanmasını, hemşireliğin temel felsefesini ve rolünü kavramasını, öğrenciye hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, görev, yetki ve sorumluluklarını öğreterek, temel insan gereksinimlerini doğrultusunda sağlıklı / hasta bireylere planlı bakım verme, sağlık eğitimi yapabilmesi ve problem çözme yeteneğinin kazanmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fatma OKAN, Msc, Tülay SAĞKAL, Msc,
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramlarını açıklayabilme
2Görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hemşirelik uygulamalarını bilimsel ve etik ilkelere uygun yapabilme
3Sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme
4Sağlıklı/hasta bireyi holistik yaklaşımla değerlendirebilme
5Hemşire-hasta ilişkisinde iletişim becerilerini kullanabilme
6Sağlık kurumunda terapötik ortam hazırlayabilme
7Hemşirelik uygulamalarını öğrendiği mesleki bilgi, beceri ve etik değerler doğrultusunda uygulayabilme
8Bakım verdiği hastanın hemşirelik sürecini hazırlayabilme
9Hemşirelik uygulamalarında gerekli araç-gereçleri hazırlayabilme
10Hasta problemlerini mesleki bilgi, beceri ve etik değerler doğrultusunda çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalara yönelik temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesi, hemşirelik süreci basamaklarının kullanılması, evde ve hastanede hasta bakımının yapılabilmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
2Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
3Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
4Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
5Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
6Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
7Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
8Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
9Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
10Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
11Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
12Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
13Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
14Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
15Klinik sahada uygulamaAlan uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1)Ay Akça F ve ark(2008). Temel Hemşirelik. İstanbul Medikal yayıncılık, İstanbul YARDIMCI DERS KİTABI 2)Atalay M. Ve ark. (1997) Hemşirelik Esasları El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:8, 1.Baskı, Birlik Ofset Ltd.Şti, İstanbul 3)Birol L. (2007) Hemşirelik Süreci, Bozyaka Matbaacılık, 8. Baskı, İzmir 4)Çakırcalı E. (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, 2. Baskı, Ege Ün. Basımevi, İzmir 5)Erdal E(1998). “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” İZMİR 6)Potter P. (2006) Fundamentals of Nursing, 6.baskı, Mosby-Year Book, St. Louis 7)Ulusoy M.F, Görgülü R.S(1997). Hemşirelik Esasları. Ankara DERS ARAÇLARI Barkovizyon, uygulama araç-gereçleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yaz stajı
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15115
Örnek Vaka İncelemesi224
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)39
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ143 5   544  
ÖÇ24353555523  
ÖÇ35543454 55  
ÖÇ45555555555  
ÖÇ53434434351  
ÖÇ65444545435  
ÖÇ75554545345  
ÖÇ85555555345  
ÖÇ94435545435  
ÖÇ105555555455  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr