Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
17520102T11129HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye sağlık sistemi içinde hemşirelik bakımının temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri, tutum kazanmasını, hemşireliğin temel felsefesini ve rolünü kavramasını, öğrenciye hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, görev, yetki ve sorumluluklarını öğreterek, temel insan gereksinimlerini doğrultusunda sağlıklı / hasta bireylere planlı bakım verme, sağlık eğitimi yapabilmesi ve problem çözme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fatma OKAN, Msc, RN, Tülay SAĞKAL, Msc, RN.
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramlarını açıklayabilme
2Görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hemşirelik uygulamalarını bilimsel ve etik ilkelere uygun yapabilme
3Sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme
4Sağlıklı/hasta bireyi holistik yaklaşımla değerlendirebilme
5Hemşire-hasta ilişkisinde iletişim becerilerini kullanabilme
6Sağlık kurumunda terapötik ortam hazırlayabilme
7Hemşirelik uygulamalarını öğrendiği mesleki bilgi, beceri ve etik değerler çerçevesinde yapabilme
8Bakım verdiği hastanın hemşirelik sürecini hazırlayabilme
9Hemşirelik uygulamalarında gerekli araç-gereçleri hazırlayabilme
10Hasta problemlerini mesleki bilgi, beceri ve etik değerler doğrultusunda çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalara yönelik temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesi, hemşirelik süreci basamaklarının kullanılması, evde ve hastanede hasta bakımının yapılabilmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında uygulanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klinik uygulama Alan çalışması
2Klinik uygulama Alan çalışması
3Klinik uygulama Alan çalışması
4Klinik uygulama Alan çalışması
5Klinik uygulama Alan çalışması
6Klinik uygulama Alan çalışması
7Klinik uygulama Alan çalışması
8Klinik uygulama Alan çalışması
9Klinik uygulama Alan çalışması
10Klinik uygulama Alan çalışması
11Klinik uygulama Alan çalışması
12Klinik uygulama Alan çalışması
13Klinik uygulama Alan çalışması
14Klinik uygulama Alan çalışması
15Klinik uygulama Alan çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TEMEL DERS KİTABI: 1)Ay Akça F ve ark(2008). Temel Hemşirelik. İstanbul Medikal yayıncılık, İstanbul. YARDIMCI DERS KİTAPLARI: 2)Atalay M. Ve ark. (1997) Hemşirelik Esasları El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:8, 1.Baskı, Birlik Ofset Ltd.Şti, İstanbul. 3)Birol L. (2007) Hemşirelik Süreci, Bozyaka Matbaacılık, 8. Baskı, İzmir 4)Çakırcalı E. (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, 2. Baskı, Ege Ün. Basımevi, İzmir 5)Erdal E(1998). “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” İZMİR 6)Potter P. (2006) Fundamentals of Nursing, 6.baskı, Mosby-Year Book, St.Louis 7)Ulusoy M.F, Görgülü R.S(1997). Hemşirelik Esasları. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yaz Stajı
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15460
Rapor Sunma212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ143 5  55444 
ÖÇ243535545234 
ÖÇ35545455 555 
ÖÇ455555545555 
ÖÇ534344353512 
ÖÇ654445454354 
ÖÇ755545453454 
ÖÇ855455553455 
ÖÇ944555454352 
ÖÇ1055355554555 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr