Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
17520102T11126HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARZorunlu1213
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye sağlık sistemi içinde hemşirelik bakımının temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi, beceri, tutum kazanmasını, hemşireliğin temel felsefesi ve rolünü kavramasını, öğrenciye hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, görev, yetki ve sorumluluklarını öğreterek, temel insan gereksinimlerini doğrultusunda sağlıklı / hasta bireylere planlı bakım verme, sağlık eğitimi yapabilmesi ve problem çözme yeteneğinin kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
RN, MSN Fatma OKAN RN, MSN Tülay SAĞKAL
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramlarını açıklayabilme
2Görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hemşirelik uygulamalarını bilimsel ve etik ilkelere uygun yapabilme
3Sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme
4Sağlıklı/hasta bireyi holistik yaklaşımla değerlendirebilme
5Hemşire-hasta ilişkisinde iletişim becerilerini kullanabilme
6Sağlık kurumunda terapötik ortam hazırlayabilme
7Hemşirelik uygulamalarını öğrendiği mesleki bilgi, beceri ve etik değerler doğrultusunda uygulayabilme
8Bakım verdiği hastanın hemşirelik sürecini hazırlayabilme
9Hemşirelik uygulamalarında gerekli araç-gereçleri hazırlayabilme
10Hasta problemlerini mesleki bilgi, beceri ve etik değerler doğrultusunda çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalara yönelik temel kavramlar ve Uygulamalar. Hemşirelik süreci. Yaşam bulguları. İlaç Uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık ve hemşirelik kavramlarıAnlatma, soru-cevap, klinik uygulama ve problem çözme laboratuar çalışması
2Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişimi Sağlıklı bir hastane ortamı Anlatma, soru cevap, klinik uygulama, problem çözme, grup tartışması.laboratuar çalışması
3Bireysel hijyenAnlatma, soru cevap, klinik uygulama, problem çözme, laboratuar çalışması, gösterip yaptırma
4Hemşirelik süreci •Veri toplama •Tanılama • Planlama • Uygulama • Değerlendirme Hasta bakımı yönetimi Ağrı yönetimi Anlatma, kavram haritası, soru-cevap, klinik uygulama, problem çözme, laboratuar çalışması, vaka yönetimi
5Dinlenme, uyku ve hemşirelik bakımı Enfeksiyonu önleme ve kontrolüAnlatma, soru-cevap, gösterme, klinik uygulama, problem çözmelaboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
6Yaşam Bulguları •Vücut sıcaklığı •Sıcak ve soğuk uygulamalar •Nabız •Solunum •Arteriyel kan basıncıAnlatma, beyin fırtınası, gösteri, klinik uygulama, problem çözme, laboratuar çalışması, vaka yönetimi, gösterip- yaptırma
7Hasta kabulü Taburculuk Yatak yapımı Beden mekaniği ve pozisyonlarAnlatma, gösteri, klinik uygulama, problem çözme,laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
81.Ara sınav Ölüm süreci Terminal dönemdeki bireyin bakımıAnlatma, soru-cevap, klinik uygulama, problem çözme,laboratuar çalışması, vaka-yönetimi
9İlaç uygulamaları •Oral yol ile ilaç uygulama •Parenteral ilaç uygulamalarıAnlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözme, laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
10İntravenöz tedavi Kan transfüzyonuAnlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözme,laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
11Göze ilaç uygulama Kulağa ilaç uygulama Buruna ilaç uygulama Vajinaya ilaç uygulama Rektuma ilaç uygulama Topik ilaç uygulama Anlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözme, laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
12Solunum sistemi uygulamalarıAnlatma, gösteri, klinik uygulama, problem çözmelaboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
13Sindirim sistem uygulamalarıAnlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözmelaboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
14Boşaltım sistem uygulamalarıAnlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözme,laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
152.Ara sınav Üriner sistem uygulamalarıAnlatma, soru-cevap, gösteri, klinik uygulama, problem çözme,laboratuar çalışması, gösterip- yaptırma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1)Ay Akça F ve ark(2008). Temel Hemşirelik. İstanbul Medikal yayıncılık, İstanbul YARDIMCI DERS KİTABI 2)Atalay M. Ve ark. (1997) Hemşirelik Esasları El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:8, 1.Baskı, Birlik Ofset Ltd.Şti, İstanbul 3)Birol L. (2007) Hemşirelik Süreci, Bozyaka Matbaacılık, 8. Baskı, İzmir 4)Çakırcalı E. (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, 2. Baskı, Ege Ün. Basımevi, İzmir 5)Erdal E(1998). “Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar” İZMİR 6)Potter P. (2006) Fundamentals of Nursing, 6.baskı, Mosby-Year Book, St. Louis 7)Ulusoy M.F, Görgülü R.S(1997). Hemşirelik Esasları. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14684
Laboratuvar14228
Alan Çalışması14570
Örnek Vaka İncelemesi3412
Rapor Hazırlama3515
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)388
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ143 5   5444 
ÖÇ243535555234 
ÖÇ35545454 555 
ÖÇ455555555555 
ÖÇ534344343512 
ÖÇ654445454354 
ÖÇ755545453454 
ÖÇ855555553455 
ÖÇ944355454352 
ÖÇ1055555554555 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr