Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002352013FARMAKOLOJİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin “farmakokinetik” ve “farmakodinami” gibi genel farmakolojik kavramları öğrenmesi ve otonom sinir sistemiyle ilgili ilaçları kavraması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste ilaçların sınıflandırılması, uygulama yerleri, ilaç etkileri ve etki mekanizmaları, ilaçların farmakokinetik özellikleri, ilaçların yan ve toksik etkileri, zehirlenme tedavisi ve otonom sistem ilaçları gibi konular işlenecektir. Böylece 4. sınıf 1. dönemde verilecek olan klinik farmakoloji konularının daha iyi kavranabilmesi için bir alt yapı oluşturulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti, 2009, Ankara Süzer Ö. Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, İstanbul. Dökmeci İ. Farmakoloji-İlaçlar ve Etkileri, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2007. Katzung BG, Masters S, Trevor A. Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2012. Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman ve Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2006 Dersi veren öğretim üyelerinin ders notları ve slayt çıktıları öğrencilere verilmektedir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr