Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002172013BESLENMEZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki etkisinin kavranılması, besin grupları ve besin öğelerinin özelliklerinin öğrenilmesi, beslenmenin sağlıkla ilişkisini açıklayıcı temel beslenme bilgisinin verilmesi, özel durumlar ve hastalıklardaki beslenme prensiplerinin kavranması ve uygulanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma UĞURLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Beslenmeye Giriş, Sağlıklı beslenme, Karbonhidratların Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Proteinlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Lipidlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Vitaminlerin tanımı, yapısı ve özellikleri (yağda eriyen vitaminler, suda eriyen vitaminler), Su ve Mineraller, Besin Grupları, Satın alırken ve Saklarken Dikkat Edilecek Noktalar, Gebe Ve Lohusalarda Beslenme, Çocuklarda Beslenme, Obesite Ve Malnütrüsyon Durumlarında
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Baysal A. Genel Beslenme, 8. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1993. 2. Baysal A. Beslenme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1999. 3. http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1209/unite01.pdf (Prof. Dr. Arif Akşit, Beslenmeye Giriş Kitabı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları) DERS ARAÇLARI: Ders sunumları bilgisayar ve projektör aracı yardımı ile aktarılmaktadır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr