Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002162013PATOLOJİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin patolojiyi öğrenirken, terim ve deyimleri de öğrenmesi. Patolojide öğrendikleri bilgiler ile klinik sınıflarda karşı karşıya kalacakları vakalar ve söz konusu olacak hastalıklar hakkında, yorum yapabilmelerini kolaylaştırmak. Patolojide öğretilen bilgilerden sentez yapabilme yeteneğini geliştirmek ve böylelikle klinikte başarılı olmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Taha ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Patolojinin tanımlamasını yapmak. Patolojide ki temel terminoloji ve patolojinin temellerini öğretmek. Lezyonların oluş biçimlerini ve morfolojilerini açıklamak. Tanıda kullanılan yöntemleri belirlemek ve açıklamak. Genel patolojiyi, diş hekimliği patolojisi kapsamında ele almak ve bunu geliştirmek için spesifik hastalıkları özet şeklinde ana hatlarıyla anlatmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Değişik kitaplardan ve yayınlardan hazırlanmış ders notları. Kumar V, Abbas AK, Fausto N and Mitchel RN: Robbins Basic Pathology 8. ed WB Saunders Comp. 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr