Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002032013İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu2316
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel bilgileri vermek ve bu teorik bilgiler ışığında elde ettiği bilgileri bütüncül bakış açısı ile yorumlayabilme, sağlık sorunlarını tanımlayabilme, gerekli hemşirelik girişimlerini geliştirebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme becerisine sahip olabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Esra OKSEL, RN, MScN, PhD, Assistant Professor
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri, Asit-Baz Dengesi ve Dengesizlikleri ve Hemşirelik Yönetimi, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Onkoloji Hemşireliği, Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Dermatolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem ve Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Eklem ve Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karadakovan A, Aslan FE. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Birol, L.; Akdemir, N; “İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı”; Ankara, 2004. 2. Birol, L.; Esen, A.; Fadıloğlu, Ç.; Akdemir, N; “İç Hastalıkları El Kitabı”, Koç Vakfı Yayınları; 1998. 3. Carpentino L.J,(1999), Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çeviren: Firdevs Erdemir,İstanbul 4. Fadıloğlu Ç., Kronik Hastalıklarda Bakım II, Meta Basım 2003 5. Fadıloğlu Ç., Kronik Hastalıklarda Bakım III,Meta Basım 2004 6. Karadakovan, A.; “Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı”; Saray Kitabevi; İzmir, 1994. 7. Luckman and Sorenson, Medical Surgical
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yaz Stajı
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr