Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002042013EPİDEMİYOLOJİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımı ve bunların neden sonuç ilişkisini ve epidemiyolojinin genel unsurlarını kavrayabilmesini ve epidemiyolojik yöntemler ve bu yöntemlerin toplum sağlığının ölçülmesinde kullanımını öğretmeyi sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sibel ERGÜN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hastalık etkeni olan mikroorganizmalar ve genel özellikleri, epidemiyolojinin tanımı, tarihi, amacı, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, gözlemsel araştırma (tanımlayıcı, analitik ), metodolojik araştırma, deneysel araştırma, sağlık ölçütleri, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi, hastane infeksiyonları epidemiyolojisi, epidemiyolojik veriler, analiz ve sunuluşları, epidemiyolojik araştırma planlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. AKGÜL A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd.Şti.,2.baskı,Ankara. 2. AKÇAY A, GÜRCAN, S. (2007). Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri ve Hastalık Nedenlerine İlişkin İstatistiksel Oranlar, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi: 78(2); 26-34. 3. SÜMBÜLOĞLU V, SÜMBÜLOĞLU K. (2005). Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemeleri ve Örneklem Büyüklüğü, Alp Ofset Ltd. Şti. Ankara. 4. SÜMBÜLOĞLU V, SÜMBÜLOĞLU K. (2002). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatipoğlu Yayınları, 4.baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr