Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501002232013HEMŞİRELİKTE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamlarında başarılı kişilerarası ilişkiler yoluyla, üretken, mutlu ve doyumlu olmalarını sağlamada gerekli ilke, yöntem, teknik ve bilgileri vererek istenilen davranışları geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Satı BOZKURT, PhD, RN.
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hemşire,-hasta ilişkisi, iletişim kavramları. Terapötik iletişim teknikleri. Non-teröpatik iletişim teknikleri, Kendini Tanıma. Özel durumlarda iletişim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TEMEL DERS KİTABI 1.Özcan A., Hemşire – Hasta İlişkisi ve İletişim, Saray Kitabevi, İzmir, 2006 YARDIMCI DERS KİTAPLARI 2.Terakye G., Hasta Hemşire İlişkileri, Aydoğdu Ofset, Ankara , 1995 3.LEMON, Bölüm3: İletişim, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1. Baskı, Ankara,1998 4.Cüceloğlu D., İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi ,2003 5.Üstün B ve ark., Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, İzmir, 2005 6.Üstün D. İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem yayıncılık 12. Basım, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr