Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003032014BİOİSTATİSTİKZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisine, sağlık istatistikleri konusunda genel kavramları, bilgileri ve yaklaşımları, konuyla ilgili olarak dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitli bilgileri kazandırarak, SPSS paket programında bilgisayarda istatistik uygulamalarını pratik olarak yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Aysun ÇELEBİOĞLU, PhD, RN.
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık istatistikleri alanındaki ileri düzeydeki kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2Sağlık istatistikleri ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanabilme
3Hemşirelik alanında sağlık istatistiklerini kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, öğrenmesini yönlendirebilme
5Sağlık istatistikleri ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
6Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
7Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte SPSS Paket programını kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin Tanımı, Kullanım Alanları ve Hemşirelikte Biyoistatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, verilerin sınıflandırılması, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, geometrik ortalama, çeyrek ve yüzdelikler, Dağılımın Yaygınlık ölçütleri: Varyans ve standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı ve frekans dağılımları ile ilgili problemlerin çözülmesi, Teorik dağılımlar: Binom dağılımı, Poison dağılımı, Normal Dağılım ve normal dağılımın özellikleri, örneklem güven aralıkları ve yorumları, Önemlilik testleri: verinin ölçüm biçimi, Hipotezler, yanılma düzeyi, örneklem büyüklüğü (gruplardaki denek sayısı), incelenen grubun bağımlı ya da bağımsız olması, p ve alfa değerleri, test çeşitleri ve özellikleri, istatistiksel karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan istatistikî testler ve uygun test seçimi için anahtar noktalar, İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi, İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi, Bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi, Evren ortalaması önemlilik testi ve evren oranı önemlilik testi, Örnek istatistikî test çözümü, Ki-kare testi, dört gözlü ki-kare testi, tek değişkenli düzenlerde ki-kare testi, çok gözlü ki-kare testi, bağımlı gruplarda ki-kare testi, Varyans analizi, SPSS programında veri girişi ve istatistik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Dersin Tanıtımı Ve Dersten Beklentilerinin Belirlenmesi İstatistiğin Tanımı, Kullanım Alanları ve Hemşirelikte BiyoistatistikTanışma Kaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma ve örnek araştırmaları okuma
2Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, verilerin sınıflandırılması, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, geometrik ortalama, çeyrek ve yüzdeliklerKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
3Dağılımın Yaygınlık ölçütleri: Varyans ve standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı ve frekans dağılımları ile ilgili problemlerin çözülmesiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
4Teorik dağılımlar: Binom dağılımı, Poison dağılımı, Normal Dağılım ve normal dağılımın özellikleriKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Önemli noktaları tekrarlama
5Örneklem güven aralıkları ve yorumları, Önemlilik testleri: verinin ölçüm biçimiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Önemli noktaları tekrarlama
6Hipotezler, yanılma düzeyi, örneklem büyüklüğü (gruplardaki denek sayısı), incelenen grubun bağımlı ya da bağımsız olması, p ve alfa değerleri, test çeşitleri ve özellikleri, istatistiksel karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan istatistikî testler ve uygun test seçimi için anahtar noktalarKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma
7SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ DERSİ 1. ARA SINAV
8İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
9İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi, bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
10Evren ortalaması önemlilik testi ve evren oranı önemlilik testi Örnek istatistikî test çözümüKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
11Ki-kare testi, dört gözlü ki-kare testi, tek değişkenli düzenlerde ki-kare testiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
12Çok gözlü düzenlerde ki-kare testi, bağımlı gruplarda ki-kare testiKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
13Varyans analiziKaynak tarama, Kaynaklardan ilgili bölümleri okuma Örnek problem çözme
14SPSS programında veri girişi ve istatistikKaynaklardan ilgili bölümleri okuma Bilgisayarda SPSS programını kullanma Örnek veri tabanına veri girişi
15SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ DERSİ 2. ARA SINAV
16SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ DERSİ FİNALİ
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akgül, A. “Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri- SPSS Uygulamaları” Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1997. 2. Erefe İ., Hemşirelikte Araştırma İlke, Süreç ve Yöntemleri, Hemar-Ge Yayın No:1, İstanbul, 2002. 3. Knap, R., Basic Statistics for Nurses, Second Edition, John Wiley Sono New York, Chichester, Brisbone, Toronto, Singapore, 1985. 4. Öztürk, A., Uygulamalı İstatistik, Ege Üniversitesi Hesap Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1978. 5. Püsküllü, H., İkiz, F., İstatistiğe Giriş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları, Yayın No: 1, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1986. 6. Sümbüloğlu, K., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik, Hatiş Yayınları, Ankara, 1978. 7. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. Biyoistatistik, Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2005. 8. Aksakoğlu, G., Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz yöntemleri, D.E.Ü. Rektörlük Matbaası, İzmir, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav2510
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı000
Quiz21020
Derse Katılım15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ155   5   555
ÖÇ234       555
ÖÇ345   5   555
ÖÇ444   5   555
ÖÇ554   5   555
ÖÇ654   5   555
ÖÇ754   5   555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr