Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003052014ÇOCUK SAĞ.VE HAST.HEMŞİRELİĞİZorunlu3616
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin edindiği temel bilgi ve ilkeleri çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleştirmesini, çocuğun büyüme ve gelişmesine ilişkin gerekli kavramları, çocuk hemşireliği alanının ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını, aile çocuk bütünlüğünü, pediatri hemşireliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavrayabilmesini, çocukta hastalık belirtilerini tanımasını, hemşirelik alanında çocuk ve aileye yönelik sorunları saptayabilmesini ve uygun müdahaleye karar verebilmesini, sağlık eğitimi verebilme ve danışmanlık yapma konusunda beceri kazanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
RN. Esma UĞURLU,
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk hemşireliği alanının ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilme,
2Aile çocuk bütünlüğünü kavrayabilme
3Hemşirelik alanında çocuk ve aileye yönelik sorunlarda uygun müdahaleye karar verebilme
4Çocuğun büyüme ve gelişmesini değerlendirebilme
5Çocuk sağlığını bozan hastalık ve bozuklukların erken tanısının, tedavi ve bakımdaki rolünü kavrayabilme
6Çocuk ve aileye sağlık eğitimi verebilme ve danışmanlık yapma konusunda beceri kazanabilme,
7Pediatri hemşireliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pediatri hemşireliğinin tanımı tarihçesi, Türkiyede ve dünyada çocuk sağlığının durumu, Pediatride etik, Çocukluk Dönemlerinde Büyüme Gelişme, Pediatride Tanılama ve Uygulamalar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Süreç, Çocukluk Çağlarında Beslenme, Beslenme Bozuklukları ve Bakımı, Deri Bütünlüğünde Değişim ve Hemşirelik, Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Bağışıklama, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sıvı-Elektrolit Dengesizliği, Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Hematolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Çocukluk Döneminde Görülen Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar, Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik bakımı, Çocukluk Çağlarında Kazalar ve Zehirlenmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Tanımı ve Tarihçesi - Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu - Pediatride EtikKlinik Uygulama Problem Çözme
2- Yenidoğan Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme - Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımı Klinik Uygulama Problem Çözme
3- 0- 1 yaş Çocuğun Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme - 1-3 yaş Çocuğun Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme - 3-6 yaş Çocuğun Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme -6-12 yaş Çocuğun Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme -12-19 yaş Çocuğun Sağlığını Değerlendirme ve Geliştirme Klinik Uygulama Problem Çözme
4Pediatride Tanılama ve Uygulamalar - Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Süreç Klinik Uygulama Problem Çözme
5Çocukluk Çağlarında Beslenme - Beslenme Bozuklukları ve Bakımı - Deri Bütünlüğünde Değişim ve HemşirelikKlinik Uygulama Problem Çözme
6Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Klinik Uygulama Problem Çözme
7 1.Vize Sınavı - Bağışıklama Klinik Uygulama Problem Çözme
8Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı -Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Klinik Uygulama Problem Çözme
9Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı - Sıvı Elektrolit Dengesizliği Klinik Uygulama Problem Çözme
10Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Klinik Uygulama Problem Çözme
11Hematolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı - Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik BakımıKlinik Uygulama Problem Çözme
12Çocukluk Döneminde Görülen Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar - Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıKlinik Uygulama Problem Çözme
13Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı - Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Klinik Uygulama Problem Çözme
14Çocukluk Çağlarında Kazalar ve ZehirlenmelerKlinik Uygulama Problem Çözme
15 2.Vize Sınavı - Öğrenci Seminer Sunumları Ödev sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Algıner L., Conk Z., Çavuşoğlu H., Erdemir F.,ve Arkadaşları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Editör; Conk Z., Birlik Ofset, İSTANBUL, 1997 2.Aydın ve ark.(2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, 5. baskı, Pagem Yayıncılık, Ankara 3.Cura A., (1999). Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, EÇV Yayınları, İZMİR 4.Çavuşoğlu (2002). Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset, Ankara. 5.Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Editör Cantez T., Nobel Tıp Kitabevi, 2003 6.Friedman M.M, Bowden V.R., Jones E.G (2003). Family Nursing Research, Theory, and Practice. Fifth Edition. Prentice Hall, New Jersey 7.Jackson D.B., Saunders R.B., (1993), Children Health Nursing, J.B. Lippincott Company, Philadelphia . 8.Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme, Nobel Kitabevi, İstanbul 9.Kavaklı, A., Pek, H., Bahçecik, N. (1998). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Yüce Yayınları, İstanbul 10.Neyzi,O., Ertuğrul, T. (2002). Pediatri Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 11.Potts N.L., Mandleco B.L (2002). Pediatric Nursing Caring For Children and Their Families, Delmar, 193–230, 231-227 12.Yavuzer H (2003). Çocuk Psikolojisi, 25. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul DERS ARAÇLARI: Ders sunumları bilgisayar ve projektör aracı yardımı ile aktarılmaktadır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Uygulama/Pratik1414196
Örnek Vaka İncelemesi10220
Rapor Hazırlama14114
Rapor Sunma14114
Seminer248
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma285170
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18585
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)600
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  4       5 
ÖÇ2 4          
ÖÇ3    5   5   
ÖÇ4      4   5 
ÖÇ5    4      5
ÖÇ6        5   
ÖÇ7            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr