Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003022014KADIN SAĞ.HAST.VE DOĞUM HEMŞİRZorunlu3516
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin kadın sağlığı ve hastalıklarını anlama ve tanımlayabilme, bu hastalıkların önemini analiz edebilme ve genel sistematik bilgiyle bu hastalıkların uygulama alanlarında hemşirelik sürecine yansıtabilmeyi içerir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Gül ERTEM PhD, RN, Assistant professor, Zeynep DAŞIKAN RN, MSN
Öğrenme Çıktıları
1Kadın üreme sistemi anatomisini ifade edebilme
2Menstruasyon, gebelik, doğum, doğum sonu dönem, yenidoğan fizyolojisini tanımlayabilme,
3Kadın üreme sistemi sorunlarıyla karşılaştığında normalden sapma durumlarını tanımlayabilme.
4Aile planlaması ile ilgili toplum sorunlarının önemini anlayabilme,
5Normal ve anormal durumlarda kadın üreme sağlığını değerlendirebilme,
6Kadının yaşam süreci boyunca hemşirelik bakım planını geliştirebilme,
7Gebelik, doğum, doğum sonu dönem, menopoz, yenidoğan süreçlerinde normal ve anormal durumlar arasındaki farkı ayırt edebilme,
8Bakımla ilgili yüksek riskli durumlarda problem çözme tekniklerini uygulayabilme,
9Gebelik, doğum, yenidoğan, doğum sonu dönem gibi süreçlerde hemşirelik bakım planı geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kadın sağlığı ve hastalıklarına giriş, Üreme organlarının anatomisi: Kadın üreme organları, Üreme organlarının fizyolojisi,Genetik ve genetik danışmanlık, Gebelik ve hemşirelik bakımı, Riskli gebelikler, Gebelik ve diğer hastalıklar, Normal doğum Fetal sağlığın değerlendirilmesi Doğuma ilişkin riskli durumlar Yenidoğan fizyolojisi Özel bakım gerektiren yenidoğan Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı Doğum sonu riskli durumlar Aile planlaması Kadın hayatının evreleri , Sık görülen kadın sağlığı sorunları Genital organ tümörleri Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Kadın sağlığının önemi, Kadın Sağlığını Etkileyen faktörler, Kadın Sağlığı Hemşireliği Tanışma, anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
2Üreme Sistemi Anatomisi, Üreme Sistemi Fizyolojisi, Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü Üreme Siklusu Genetik Ve Genetik Danışmanlık Anlatım, sunum, soru- cevap, demonstrasyon, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
3Gebeliğin Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, Tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
4Doğum Öncesi Bakım, Doğum öncesi izlem, Gebelikte Beslenme Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, role play, tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
5Riskli Gebelikler Gebelik Komplikasyonları: Düşükler, Dış Gebelik, Molhidatiform, , Plesanta Previa, Ablasyo Plesanta, Hiperemezis Gravidarum, Erken Memran Rüptürü, Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon, Preeklemsi, Eklemsi, Hidroamnios, Çoğul Gebelikler Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları: Gebelik ve Diabet, Gebelik ve Kalp Yetmezliği, Anemi, AİDS, Üriner Enfeksiyonlar, Teratojen Enfeksiyonlar, RH Uyuşmazlığı, Gebelik Ve Anne Yaşı Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, role play, tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
6Doğum Eylemi, Doğum Eyleminde Annenin Bakımı Hemşirelik Süreci Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, role play, tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
7Riskli Doğum Eylemi, Doğum Eylemine Müdahale: İndüksiyon Uygulaması, Amniotomi, Epizyotomi, Forseps İle Doğum, Sezeryan Doğum. Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, role play, tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
8DÖNEM İÇİ ARA SINAV 1 Yeni Doğanın Fizyolojisi Yeni Doğanın Bakımı, Yeni Doğana İlişkin Sorunlar Bireysel çalışma, Anlatım-sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, role play, tartışma, video gösterimi, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
9Doğum Sonu Dönem , Doğum Sonu Değerlendirme, Puerperium Fizyolojisi, Laktasyon Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, tartışma, video gösterimi, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
10Aile Planlaması ve İnfertilite, Kadın Hayatının Devreleri Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, demonstrasyon, tartışma, video gösterimi, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
11Üreme Sistemi Enfeksiyonları , Üreme siklusu anomalileri Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, tartışma,bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
12Üreme Organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, Benign Jinekolojik Değişimler,Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, , tartışma,bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
13Jinekolojik Kanserler, Meme Neoplazileri Anlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, , tartışma, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
14Jinekolojide Tanı Ve Tedavi YöntemleriAnlatım, sunum, soru- cevap, problem çözme, tartışma, bireysel çalışma, klinik uygulama, vaka çalışması, rapor sunma.
15DÖNEM İÇİ ARA SINAV 2Bireysel çalışma
16FİNAL SINAVIBireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taşkın L.”Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği”Ankara,(2003) Taşkın L. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Palme Yay. Ankara, 2002. 4Ed: Coşkun A.,Karanisaoğlu H.” Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir,(1992) Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi , TC. Sağlık Bakanlığı, Cilt:1ve2, Ankara (2000) Birol, L.”Hemşirelik Süreci” İzmir,(1997) Şirin A., Kavlak O., (2008)., Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayın Ltd Şti, İstanbul, 2008. Murray, S.S., Mckinney E. S. (2006). Foundations of Maternal-Newborn Nursing, Copright by Elsevier Inc. Philedelphia. Usa, pp. 35-42. Kişnişci,H.,Gökşin,E. Ve Ark.:Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Kitabevi,Ankara,1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik1410140
Laboratuvar14684
Takım/Grup Çalışması61060
Rapor Hazırlama11010
Seminer155
Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Rapor4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)490
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555 53555   
ÖÇ2555     5 4 
ÖÇ3555    55 4 
ÖÇ4555 5 5 4   
ÖÇ5 5544       
ÖÇ6 553 4      
ÖÇ7 553 44     
ÖÇ8  543 4     
ÖÇ955455554554 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr