Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003152014FİZİKSEL TANILAMAZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerin,Fiziksel Tanılamada kullanılan hasta muayene tekniklerini ve sorunları değerlendirmeyi öğrenmesi sağlanarak,Hastadan tıbbi öykü almayı öğrenmesi, hemşirelik tanısını belirlemesinde temel oluşturacak verileri toplayabilmesi,Temel muayene yöntemlerini öğrenmesi, Muayene yöntemleri ile elde ettiği verileri değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Demirel Bozkurt
Öğrenme Çıktıları
1-Tıbbi öykü alabilme
22-Fiziksel tanılamada kullanılan yöntemleri ve teknik araç-gereci kullanabilme
33-Deri, saç ve tırnak tanılamasını yapabilme
44-Baş, göz, kulak, burun, ağız ve boğaz tanılamasını yapabilme
5Nörolojik sorunu olan bireyin tanılamasını yapabilme
6İskelet-kas sistemi tanılamasını yapabilme
7Solunum sistemi tanılamasını yapabilme
8Kardiyovasküler sistem tanılamasını yapabilme
9Periferal vasküler tanılama yapabilme
10Abdominal tanılama yapabilme
11Meme ve kadın genital organları tanılayabilme
12Erkek genital organları tanılayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fiziksel tanılamada kullanılan sistematik süreç, bireyin sistematik olarak yapılarının muayenesinin yapılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması Ders içeriği ve kaynak kitaplar hakkında bilgi verilmesi
2Hasta Tanılamada Fiziksel Değerlendirme Tıbbi Öykü Alma
3Baş, Boyun, Ağız ve Boğaz, Göz, Kulak, Cilt, Saç ve Tırnak Değerlendirilmesi
4Erkek Genital Organ Değerlendirilmesi
5Kadın Genital Organ Değerlendirilmesi
6Akciğerler ve Solunum Sistemi Değerlendirilmesi
7Video İzlemi
8Genitoüriner Sistem Değerlendirilmesi
9Karın ve Gastrointestinal Sistem Değerlendirilmesi
10Kalp ve Dolaşım Sistemi Değerlendirilmesi
11Kalp ve Dolaşım Sistemi Değerlendirilmesi
12 Sinir Sistemi Değerlendirilmesi
13 Sinir Sistemi Değerlendirilmesi
14İskelet-Kas Sistemi Değerlendirilmesi
15Meme ve aksilla Değerlendirilmesi
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı; 1.Bickley LS., Hoekelman RA., Bates Fizik Muayene Rehberi (Cev: Özsüt H., Tetikkurt C., Vatansever S.), Nobel tıp Kitapevi, 2004 2.D’Amico D., Barbarito C., Health&Physical assessment in Nursing, Pearson Education Inc, 2007 3.Görgülü RS., Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri, Odak Ofset Matbaacılık Sanayi, 2004 4.Gümüşdiş G., Hasta Muayenesi ve Kliniğe Giriş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın No:150 5.Kansu E., Oto A., Oktay A., Hiakye Alma ve Fizik Muayene, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A-60,1989 6.Marsh J., Öykü ve Fizik Muayene (cev Ünal s., Aksöyek S.), Güneş Kitapevi, 2001 7.Novey DW., Fizik Muayene Rehberi, Hekimler Yayın Birliği, 2001 8.Willms JL., Schneiderman H., Muayeneden Tanıya (Cev: Kara B., Spater H.), Turgut Yayıncılık ve Tiç Aş, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ255542       
ÖÇ355542       
ÖÇ455542       
ÖÇ555542       
ÖÇ655542       
ÖÇ755542       
ÖÇ855542       
ÖÇ955542       
ÖÇ1055542       
ÖÇ1155542       
ÖÇ1255542       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr