Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501003072014İLK YARDIM VE ACİL BAKIMZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; kazalarda gelişen olaylara ve diğer ilk yardım gerektiren durumlara nasıl girişimde bulunulması gerektiğine yönelik bilgi ve uygulama becerisini kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Prof. Yelda CANDAN DÖNMEZ, PhD, RN. Eda DOLGUN, Msc, RN Müjgan SOLAK KABATAŞ
Öğrenme Çıktıları
13-Yaralı bireyi değerlendirebilme,
24-Karşılaştığı kazalarda hayat kaybını önleyebilme,
35- Kişilerin kazalardan en az hasarla kurtulabilmelerini sağlayabilme.
41-Bireyleri kazalardan koruyabilme,
52-Yaralı bireylerle etkili iletişim kurabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk Yardımın Önemi ve Tarihçesi, İlk Yardımda Hastanın Değerlendirilmesi, Yaralıyla İletişim, Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon, Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda Boğulmalar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, Yanıklar, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları, Şok ve İlkyardım Uygulamaları, Kafa Travmaları ve Omurga Yaralanmaları, Kanamalar ve İlkyardım Uygulamaları, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Zehirlenmeler, Sargılar, Ani Bilinç Kayıpları, Hasta Taşıma ve Triaj Çıkartma ve Kurtarma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlk Yardımın Önemi ve Tarihçesi İlk Yardımda Hastanın Değerlendirilmesi İlk Yardımda İletişim Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
2Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda BoğulmalarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Göstererek yaptırmaGösterip yaptırma Rol-play
3 Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda BoğulmalarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Göstererek yaptırma Gösterip yaptırma
4 Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda BoğulmalarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Göstererek yaptırma Gösterip yaptırma
5Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda BoğulmalarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Göstererek yaptırma Gösterip yaptırma
6Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda BoğulmalarAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Göstererek yaptırma Gösterip yaptırma
7 Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma Yanıklar Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
8 Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları Sargılar Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
9 Şok ve İlkyardım Uygulamaları Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
10Kafa Travmaları ve Omurga Yaralanmaları Kanamalar ve İlkyardım Uygulamaları Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
11 Yumuşak Doku Yaralanmaları Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
12Zehirlenmeler Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
13Ara Sınav
14Ani Bilinç Kayıpları Uygulama Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
15Hasta Taşıma ve Triaj Çıkartma ve Kurtarma Anlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
16Final SınavıAnlatım Yöntemi Soru cevap yöntemi Gösterip yaptırma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KAYNAKLAR 1- Dramalı A, Kaymakçı Ş ve Ark. (2003); “Temel İlkyardım Uygulamaları”, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir 2- Süzen B., İnan H. (2002); “İlkyardım”, 1. Baskı, Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret A.Ş., İstanbul. 3- Kuğuoğlu S, Aslan F.E, Olgun N. (2004); “Acil Bakım”, Ed: Deniz Şelimen, Yüce Yayım, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1 5454 3 3   
ÖÇ255355534    
ÖÇ335 4454434  
ÖÇ435455 434 5 
ÖÇ5        5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr