Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004012015RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİZorunlu4716
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ruh Sağlığını koruma, geliştirme ve ruh sağlığı bozulmuş olan bireylere gerekli bakım, danışmanlık, rehabilitasyon ve psikolojik desteği sağlama sürecinde, bireyin ruhsal durumunu ve gereksinimlerini değerlendirme ve olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme yollarını kavramaya yönelik hemşirelik yaklaşımlarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Satı DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersin sonunda öğrenciden beklenenler; 1. Ruh sağlığına etki eden kavramları tanımlayabilme 2. Psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavram, ilke ve yöntemlerin farkında olabilme 3. Psikiyatri Hemşireliğinin temel felsefesini özümseyebilme 4. Birinci, ikinci, üçüncü düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin rollerini yerine getirebilme 5. Ruh sağlığının önemini açıklayabilme 6. Psikiyatrik hastalık dinamiklerini tartışabilme 7. Temel hemşirelik bilgilerini ruh sağlığı hemşireliği bilgisiyle bütünleştirebilme 8. Toplum aile ve bireyin ruhsal gereksinimlerini saptayabilme 9. Ruhsal bozuklukları tanıyabilme 10. Ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedavi yöntemlerini tartışabilme 11. Sağlıklı ve hasta bireyle terapötik ilişki kurabilme 12. Ekip kavramının hasta bakımına etkisini benimseme 13. Öğrencinin kendi (olumlu–olumsuz) davranışlarına yönelik farkındalık geliştirebilmesi 14. Psikiyatri hemşireliği uygulama, yöntem ve ilkelerini farklı durumlara uygulayabilme 15. Bakımını sürdürdüğü hastaya bütüncül yaklaşımla psikiyatrik hemşirelik süreci hazırlayabilme 16. Etik ilkeler doğrultusunda psikiyatrik hemşirelik bakımını uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin kavramlar. Psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları. Ruhsal bozukluklar: etiyolojisi, belirti ve bulgusu, prognozu, tıbbi tedavisi, hemşirelik bakımı. Psikiyatrik bozukluklarda genel tedaviler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kum, N., ”Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı, (1996) 2. Çam, O., Özgür, G., Gürkan, A., “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Ders Notları” E.Ü. Hemşirelik Y. O. 3. Fortinash ,M.,K., Worret, P.,A.,H., “Psychiatric Nursing Care Plans” fourth edition , Mosby (2003) 4. LEMON , “Bölüm3: İletişim” T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1. Baskı,Ankara,1998 5. Birol, L.,”Hemşirelik Süreci”İzmir,(1997) 6. Öztürk O., “Ruh sağlığı ve bozuklukları”9.Basım, Ankara ,(2002) 7. Köroğlu,E., .,(Çeviri editörü) “Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı DSM VI “ 4. Baskı,HYB, Ankara,1998 8. Köroğlu,E.,(Çeviri editörü) “Olgu Kitabı DSM VI”, Medikomat, Ankara,1995 9. Frisch,N.,C., Frisch,L.,E., “Psychiatric Mental Health Nursing” ,Second edition,Delmar,2001 10. Taylor,C:;M., “Essentials of Psychiatric Nursing”Fourteenth edition, 1994 11. KaplanH., Sadock ,B.,J.,”Synopsis of Psychiatri” Eighth edition, 12. Güleç, C., Köroğlu, E., “Psikiyatri Temel Kitabı” HYB cilt1,2, 1998 13. Spratto, G.,R., Wood, A.,L., “Delmar’s A-Z Nurses Durug Referance 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
14 Saat/Hafta
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr