Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004022015HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ÖĞRETİMZorunlu4710
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere öğretme-öğrenme sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında yer alan aktivitelere ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doc.Dr. Esma UĞURLU, Ögr.Gör.Dr.Zuhal EMLEK SERT
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğretime giriş, tanımı ve amaçları, öğretim yöntem ve teknikleri, görsel işitsel araçlar, öğretim etkinliklerinin planlanması, eğitimde iletişim, hemşirelik eğitiminde inovasyon, sağlık eğitimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, hemşirelik eğitiminde ölçme ve değerlendirme ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demirel, Ö., Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara-1993 2.Demirel, Ö., Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, http: //www .aof. anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/unite09.pdf 3.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yükseklisans Ders Notları, 2001 4.Özden, M., Sağlık Eğitimi, Ankara 1988 5.Erkuş, A. (2006). Sınıf Öğretmenleri için ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME: Kavramlar ve Uygulamalar. Ekinoks Yayınları: Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr