Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004042015HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİZorunlu4816
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son (4.) sınıf öğrencisine, her ortamda birey aile ve topluma hemşirelik hizmetini verebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak uygulama alanlarında hemşirelik sürecine yansıtabilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk Sağlığı Tarihi, Halk Sağlığında Temel Kavramlar, Bakım Amaçları, Alanı, Halk Sağlığı Hemşiresinin Tanımı, İşlevleri, Çalışma Alanları, Rolleri Ve Görevleri, Temel Sağlık Hizmetleri ve Hemşirenin Rolü, Toplum Sağlığı Hemşireliği Süreci, Aile Sağlığı Hemşireliği Süreci ve Ev Ziyaret Tekniği, Çocuk sağlığı, Okul Sağlığı Hemşireliği Ve Çalışmaları, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı, İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Konusunda Halk Sağlığı Hemşiresinin Görevleri, Bireysel Hijyen, Sağlık Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim, Toplumun Beslenmesi Ve Önemi, Aile Planlaması Dünyada Ve Ülkemizde Aile Planlaması Durumu, Genetik Hastalıklar Ve Danışmanlık, 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Ocağı Kayıtları, Erken Tanı Ve Hemşirelik Uygulamaları, Yaşlı Sağlığı Ve Hastalıkları, Toplumda Yaygın Görülen Enfeksiyon Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı, Türkiye’de Nüfus ve Nüfus Sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aksayan, Bahar, Bayık, Büyükcoşkun, Emiroğlu, Erdoğan, Erefe, Karataş, Kubilay, Seviğ, 1988. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, İstanbul. 2. Bilir, Ş. 1978. Ana ve Çocuk Sağlığı, Hacettepe Üniv. Yayınları, A. 14 Ank. 3. Bradley, M.F., 1987. Community Health for Student Nurses, First Published, Bailliere Tindal, USA. 4. Birol, L., 1997. Hemşirelik Süreci, Üçüncü Baskı, İzmir. 5. Byrne, M., Bennett, J.F., 1986. Community Nursing in Devoloping Countries. A Manual For The Community Nurse. Second Edition, OXFORD Uni. Press. London. 6. Clemen- Stone, S., McGuire, S.L., Eigsti, D.G., 1998. Comprehensive Community Health Nursing, Fifth Edition, The C.V. Moisby Yearbook, USA. 7. Eren, N., 1982. Alma- Ata Bildirgesi ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üniv. Toplum Hekimliği Bölümü Yayını, No: 18, Ankara. 8. Öztek, Z., Kubilay, G., 1995. Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Ankara. 9. Stanhope, M., Lancaster, J., 1992. Community Health Nursing Process and Practice for Promoting Health. The C.V. Mosby Company, Third Edition, USA. 10. Tuncel, N., Şanlı, T., Perk, M., 1992. Halk Sağlığı Hemşireliği, T.C. Anadolu Üniv. Yayınları, Eskişehir. 11. Erefe, Bayık, Bahar, Özsoy, Türkistanlı, Uysal, Uğurlu, 2000. Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniv. Yayını, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr