Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7501004052015HEMŞİRELİKTE YÖNETİMZorunlu4810
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere hemşirelik yönetimi ile ilgili işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.fatma OKAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim İle İlgili Temel Kavramlar, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Yönetim Yaklaşımları, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Süreci ve Hemşirelik Yönetimi İlkeleri, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Süreci: Veri Toplama, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Denetleme ve Disiplin. Sağlık Yönetimi İle İlgili yasalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aban S, Argon G, Kocaman G, Oktay S, Uyer G (1996). “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı” Ed: G Uyer. Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:15. Birlik Ofset, İstanbul. 2. Argon G, Vatansever F (2008). “Hemşirelikte Yönetim, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Dersi Ders Notları, İzmir. 3. Sözen C (2003). “Hemşirelikte Yönetim”. Palm Yayıncılık, Ankara. 4. Uyer G (1995). “Hemşirelik ve Yönetim”, 2. Baskı. Hürbilek Matbaacılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr