Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THU202TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ege Üniversitesi Öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini kullancakları bir toplumsal hizmet projesinde yer almalarını sağlayarak sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof. Dr. Arzu YAZGI
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler
2Sosyal sorumuluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler
3Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler
4Farklı fakülte ve departmanlardan öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştirecekler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İçerik proje konusuna bağlı olarak değişmekle birlikte, projeler şu ana başlıklar halinde ele alınacaktır; Çocuklara yönelik projeler, Yaşlılara yönelik projeler, Kadınlara yönelik projeler, Çevre sorunlarına yönelik projeler,Eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlara yönelik projeler, Hastalar ve sağlık sorunlarına yönelik projeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2Ders: Sivil toplum ve demokrasi bilgilendirme ve tartışma
3Ders: Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
4Tartışma:Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
5Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
6Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
7Projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
8Ders: Misyon, Vizyon, hedefleri belirleme ve alan araştırması
9Grup çalışması (misyon, vizyon belirleme ve sunumu)
10Ders: Amaçların belirlenmesi, strateji oluşturma, paydaş analizi
11Grup çalışması (amaçlar, strateji oluşturma, paydaş analizi)
12Sözlü sunum
13İlgili STK temsilcilerinin de katılımıyla grup tartışması ve geri bildirim
14Ders: Faaliyet planı ve çıktıların hazırlanması
15Ders: Bütçe hazırlama, Fon geliştirme ve sürdürülebilirlik
16Proje tekliflerinin teslimi ve sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Metin Timur, Ferhat Çağıltay, 2008. Proje Hazırlama Tekniği. Nobel Yayınları. * Anonim, 2008. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu. Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği, İstanbul. * Anonim, 2006. Proje yönetimi: kavramları-metodolojisi ve uygulamaları. Çağlayan-İstanbul. * Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Sivil toplum, Gönüllük ve Gençlik Çalışmaları", Istanbul, Toplum Gönüllüleri Vakfı * Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Gençler için Proje Yönetimi", Istanbul, Toplum Gönüllüleri Vakfı * Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Gençler için Grup Çalışması", Istanbul, Toplum Gönüllüleri Vakfı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Takım/Grup Çalışması428
Beyin Fırtınası414
Rapor Hazırlama188
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama188
Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)57
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr