Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
KİM189GENEL KİMYAZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Kimya, yalnız kimya ve kimya mühendisliği öğrencileri için önemli ve gerekli bir ders olmayıp diğer birçok başka bilim dalı öğrencileri ve tabii bu arada maddenin yapısını, dönüşümünü, özelliklerini, temel yasalarını, maddeler arasındaki ve madde ile enerji arasındaki ilşkileri öğrenmeye gereksinimi olan ziraat öğrencileri için de çok önemli bir derstir. Dersin amacı; öğrencinin kimyayı, temel kavram ve kuramlarını kavrayarak ve uygulamasını öğrenerek anlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Burcu Okutucu
Öğrenme Çıktıları
1Atomum yapısı hakkında temel bilgilerin edinilmesi
2Kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğinin anlayabilmesi
3Moleküller arası çekim kuvvetlerinin neden kaynaklandığının anlaşılabilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atomun yapısı. Periyodik cetvel. Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik. Kimyasal bağlar. Stokiyometri. Gazlar. Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar. Çözeltiler ve çözelti reaksiyonları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Atomlar, Moleküller ve İyonlarLabarotuarda Uygulama
2Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileriLabarotuarda Uygulama
3Sulu Çözeltilerdeki TepkimelerLabarotuarda Uygulama
4TermokimyaLabarotuarda Uygulama
5Kuantum Kuramı ve Atomların Elektronik YapısıLabarotuarda Uygulama
6Kuantum Kuramı ve Atomların Elektronik YapısıLabarotuarda Uygulama
7Elementlerin Periyodik ÖzellikleriLabarotuarda Uygulama
8Ara Sınav
9Elementlerin Periyodik ÖzellikleriLabarotuarda Uygulama
10Kimyasal Bağların Temel Kavramları, Moleküler Geometri ve Bağlanma Kuramları Labarotuarda Uygulama
11Kimyasal Bağların Temel Kavramları, Moleküler Geometri ve Bağlanma Kuramları Labarotuarda Uygulama
12GazlarLabarotuarda Uygulama
13GazlarLabarotuarda Uygulama
14Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve KatılarLabarotuarda Uygulama
15Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve KatılarLabarotuarda Uygulama
16Yarıyıl sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hill J.W., Petrucci R.H., “General Chemistry: An Integrated Approach” Prentice Hall, Third Edition (2001) 2. Atkins P., Jones L., “Chemistry: Molecules, Matter, and Change” W.H. Freeman&Co. Third Edition (1999) veya Atkins P., Jones L., “Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler” Bilim Yayıncılık, Cilt I ve II (1999)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr