Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTR102TEKNİK RESİMZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları “temel teknik resim” bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Hüseyin YÜRDEM, Assoch.Prof.Dr. Hüseyin GÜLER
Öğrenme Çıktıları
1Teknik resim araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanabilme
2İzdüşüm teorisini öğrenerek cisimlerin farklı görünüşlerini çizmek ya da çizilmiş görünüşleri okuyabilme
3Parçaları ölçülendirebilme ve ya ölçülendirilmiş parçaları kavrayabilme
4Parçaların kesit görüntülerini çizebilme ve çizilmiş kesit görünüşleri yorumluyabilme
5Görünüşleri verilen parçanın perspektif resmini çizebilme
6Eğri ve dairelerin perspektif görünüşünü çizebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Teknik Resim Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı •Çizgi Çizme Tekniği, Geometrik Çizimler •İzdüşüm Teorisi •Görünüş Tamamlamak •Ölçek ve Ölçülendirme •Kesit Görünüşler •Perspektif Resimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışma ve Ders araç gereçleri hakkında bilgi verilerek 2. Hafta için ders araç ve gereçlerinin temin edilmesinin sağlanması.Tanışma
2Teknik resim araç ve gereçlerinin kullanımları Kullanımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar ve Kağıt standartları Çizim 1’de yeralan bazı çizimler A4 kağıdına çizdirilecek. Çizim 2’deki bazı çizimler ev ödevi olarak verilecek
3Teknik resimde Çizgi grupları ve yazıÇizim 1’de yeralan bazı çizimler A4 kağıdına çizdirilecek. Çizim 2’deki bazı çizimler ev ödevi olarak verilecek
4Belirlenecek geometrik çizimlerin bazılarının nasıl çizileceği anlatılacak. Anlatılan geometrik çizimler uygulama saatinde A4 kağıtlarına çizdirilecek
5Tasarı Geometri (Nokta, Doğru, Düzlem)Çizim 2-1 projeksiyonla yansıtılarak bazılarının epür çizimi tahtaya yapılacak ve perspektif üzerindeki noktaların üç görünüş üzerine aktarılması uygulaması yapılacak
6Cismin İzdüşüm teorisi - EpürÇizim 3 tepegözle perdeye yansıtılarak bazılarının epür çizimi tahtaya yapılacak ve perspektif üzerindeki noktaların üç görünüş üzerine aktarılması uygulaması yapılacak
7Düz ve eğik yüzeyli cisimlerin üç görünüşünün çiziminde dikkat edilecekler noktalar Çizim 5 kullanılarak anlatılacakÇizim 5’te yeralan şekillerin bazılarının üç görünüşü çizdirilecek
8Ara sınav
9Silindirik cisimler ve deliklerin üç görünüşünün çiziminde dikkat edilecek hususlar anlatılacak Çizim 6’daki bazı şekillerin üç görünüşü çizdirilecek
10Kesit alma teknikleri ve kesit görünüşler anlatılacakÜç görünüş çizdirilerek (Çizim 7) kesit alma uygulaması yaptırılacak
11Silindirik cisimlerde kesit alma ayrıntıları anlatılacakÜç görünüş çizdirilerek (Çizim 9) kesit alma uygulaması yaptırılacak
12Ölçülendirme Teknikleri ve standartlarıÇizim 12’de bazı resimler çizdirilerek ölçülendirme yaptırılacak
13Perspektif çizim yöntemleri ve perspektif resimlerÇizim 10’da yeralan bazı resimlerin izometrik perspektifkeri çizdirilecek
14Perspektif resimlerde dört merkezli elips yöntemiyle daire çizimi anlatılacakÇizim 11 de yer alan üç görünüşlerin bazılarının perspektifi çizdirilecek
15Örnek çizimler yapılarak perspektif konusu pekiştirilecekÇizim 13 de yer alan üç görünüşlerin bazılarının perspektifi çizdirilecek
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karagöz,Y.2003. Uygulamalı Teknik Çizim. Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR. 2.Şen, İ Z ve Özçilingir, N. 2007. Teknik Resim. Deha Yayıncılık. ISBN: 975 95660 4 4 3. Varol, K. 2009. Teknik Elemanlar için Teknik Çizim. Literatür Yayıncılık, ISBN: 9750405196 4. Türkdemir, K. 1997. Teknik Resim I. Bilal Ofset, ISBN:9759347113
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Laboratuvar Sınavı144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr