Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜYG104ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege Üniversiteli Olma” bilincini ve duygusunu geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Harun YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1Üniversiteli olma bilincine sahip olma
2Üniversite hakkında bilgi sahibi olma
3Öğrenim görülen fakülte hakkında detaylı bilgi sahibi olma
4Öğrenim gördüğü bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme
5Öğrenciliğe yönelik yönetmelik ve yönergeleri bilme
6Üniversitede gerçekleşen bilimsel etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
7Üniversitede gerçekleşen sanatsal etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
8Üniversitede gerçekleşen sportif etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
9Katıldığı etkinliklerdeki kazanımları ile bilgi ve görgüsü oluşturup sosyal çevre edinme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Üniversite, fakülte ve bölüm tanıtımı •Öğrenci yönetmelik ve yönergelerinin tanıtımı •Üniversitenin bilimsel ve kültürel ortamının tanıtımı •Üniversitenin sosyal ve sportif yaşamının tanıtımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışma
2Üniversitenin ve Fakültenin Tanıtımı
3Kütüphane ve Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığının Tanıtımı
4Bölümün Tanıtımı
5Üniversitenin Ulusal ve Uluslar arası eğitim olanakları
6Öğrencilerin tabi oldukları Yönetmelik ve Yönergeler konusunda bilgilendirme
7Ziraat Fakültesi Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu (SKEÇ) ve Spor etkinlikleri çalışma grbunun tanıtımı
8Etkinliklere Katılım (Bilimsel Toplantı-1) ve değerlendirme
9Etkinliklere Katılım (Bilimsel Toplantı-2) ve değerlendirme
10Etkinliklere Katılım (Kültürel Etkinlik-1) ve değerlendirme
11Etkinliklere Katılım (Kültürel Etkinlik-2) ve değerlendirme
12Etkinliklere Katılım (Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri-1) ve değerlendirme
13Etkinliklere Katılım (Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri-2) ve değerlendirme
14Etkinliklere Katılım (Sportif Etkinlikler-1) ve değerlendirme
15Etkinliklere Katılım (Sportif Etkinlikler-2) ve değerlendirme
16Rapor verme ve genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı, Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi Yardımcı Kaynaklar, Üniversite İçi Etkinliklerin takip Edilmesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Alan Çalışması8324
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Sözlü Sınav122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)47
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr