Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTO203TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEMEZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin toprak oluşumunu ve toprakta bulunan elementleri tanımasını, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasındaki ilişkileri kavramasını, toprağın kalitesini artırabilmek için hangi tarımsal uygulamaların yapılması gerektiğini toprak koşullarına göre belirlemesini sağlamaktır. Bitki Beslemenin temel ilkeleri, besin maddelerinin her biriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin kazandırılması, bitkideki işlevleri, aralarındaki etkileşimlerin, uygulama tekniklerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İ.Bülent OKUR, Assoc.Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI
Öğrenme Çıktıları
1Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenebilme ve bunları kişisel beceriler ile birleştirebilme.
2Bitki besleme ile ilgili kaynakların tanınması; teksel ve birlikte etkinliklerinin, üretim ve çevreye yönelik tekniklerle değerlendirilip, karşılaştırılması; sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olunması
3Bitki Besleme konularında bilgi sahibi olabilme
4Bitki Besin elementlerinin fizyolojik ve metabolik etkinliklerini belirleme yöntemlerini öğrenebilme
5Bitkinin dengeli beslenmesi konusunda karar verebilme yeteneği edinme
6Toprak oluşumunu ve morfolojisini tanımlayabilme
7Toprak verimliliği ile toprağın fiziksel özellikleri arasında ilişki kurabilme
8Toprak verimliliği ile toprağın kimyasal özellikleri arasında ilişki kurabilme
9Toprak verimliliği ile toprağın biyolojik özellikleri arasında ilişki kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak elementleri ve mineralleri, toprağın oluşumu, toprağın morfolojisi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın organik maddesi. Bitki için mutlaka gerekli makro ve mikro besin elementlerinin her birinin alınış formu; metabolizması; noksanlık ve fazlalıklarıyla ilgili belirtilerin açıklanması; beslenme bozukları için çözüm önerilerinin verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Toprak bilimine giriş ve toprağın tanımı Toprak elementleri ve mineralleri Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması
1Toprağı oluşturan kayalar Toprak oluşumu Arazi (Alan) çalışması
2Toprak morfolojisi ve horizonlar Toprağın fiziksel özellikleri Toprağın fiziksel analizleri 1
3Toprağın kimyasal özellikleri Toprak organizmaları Toprağın fiziksel analizleri 2
4Toprağın organik maddesiToprağın fiziksel analizleri 3
5Toprakta su çeşitleri Toprak Kullanımı Toprağın kimyasal analizleri 1
6Toprak çevre ilişkileriToprağın kimyasal analizleri 2
7Ara Sınav
8Bitki beslemenin tarihçesi, Mutlak gerekli bitki besin elementleri, Bitki besin elementlerinin alınımında genel ilkeler. Topraklarda toplam Azot miktarının belirlenmesi
9Bitki beslemede azot ve fosfor alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Topraklarda suda çözünebilir fosfor miktarının belirlenmesi
10Bitki beslemede potasyum ve kükürt alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi.Topraklarda suda çözünebilir fosfor miktarının belirlenmesi (devam)
11Bitki beslemede kalsiyum ve magnezyum alınımı metabolizması diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesiTopraklarda alınabilir Ca ve Mg miktarının belirlenmesi.
12Bitki beslemede demir ve çinko alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesiTopraklarda alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn miktalarını belirlenmesi
13Bitki beslemede mangan, bor ve bakır alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesiBitkilerde besin element noksanlık belirtileri ile ilgili slaytların gösterimi.
14Bitki beslemede molibden, sodyum ve klor alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesiUygulama Sınavı
15Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altınbaş, Ü., Çengel. M., Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Kurucu, Y., Delibacak, S., 2004. Toprak Bilimi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:557 Bahtiyar, M., 1996. Toprak Fiziği. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 260, Tekirdağ. Brady, N.C., 1990. The Nature and Properties of Soils. 10th ed., Mac-Millan Comp., New York. Metting, F.B., 1993. Soil Microbial Ecology. Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, Hong Kong. Millar, C.E., L.M. Turk, H.D. Forth, 1965. Fundamentals of Soil Science. John Wiley and Sons., Inc., New York Tan, K.H., 1994. Environmental Soil Science. Marcel Dekker, Inc. Madison Avenue, New York/USA. Tan, K.H., 1998. Principles of Soil Chemistry, Third Edition, Marcel Dekker Inc. New York, Basel, Hong Kong. Kacar, B., Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yay. 659 s. Marschner, H. 1988. Mineral Nutrition of Higher Plants. Acad. Pres. 889 s. Mengel, K., Kirkby, E.A. 1982. Principles of Plant Nutrition. Bern-Switzerland. 655s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Deney10110
Alan Çalışması224
Rapor Hazırlama4520
Bireysel Çalışma177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Laboratuvar Sınavı133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4       3   3   
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr