Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK201BİTKİ KORUMAZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeynep YOLDAŞ, Yard. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN
Öğrenme Çıktıları
1Bitki Koruma, zararlı ve yararlı kavramlarını algılayabilme
2Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanıyabilme
3Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğu ve sorun olan yabancı otların neler olduğu bilgisini kazanabilme,
4Bu etmenler ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı zararlı ve yararlıların, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri hakkında genel bilgiler , Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleri, Bitkilerde hastalık nedenleri, Cansız hastalık etkenleri, yabancı otlar, Canlı hastalık etmenleri, Bitki patojeni virusların, Bitki patojeni prokaryotların, Bitki patojeni fungusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler, Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki Koruma, zararlı ve yararlı tür kavramları, Nematoda şubesinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
2Annelida, Mollusca ve Chordata şubelerinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3Acarina altsınıfının genel özellikleri, biyolojileri ve zarar şekilleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4Insecta sınıfının genel özellikleri, zarar ve yararlarıLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5Insecta sınıfının önemli takımları ve biyolojileri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
7Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, hastalık belirtileri nelerdirLaboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
8Ara sınav
9Bitkilerde hastalık nedenleri Cansız hastalık etkenleri Yabancı otlar Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
10Canlı hastalık etmenleri Bitki patojeni virusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
11Bitki patojeni prokaryotlar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtilerLaboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
12Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtilerLaboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
13Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleriArazide ve laboratuarda uygulama
14Dönem Araştırma ÖdeviDönem Araştırma Ödevi değerlendirmesi
15Proje SunumuProje Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: --Yoldaş, Z. ve F. Turanlı, Bitki Koruma Lecture notes, E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 50 s., 2010. Yardımcı Kaynaklar: 1. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 283 s., 2008. 2. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 2, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 251 s., 2008. 3. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 3, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 321 s., 2008. 4. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 4, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 377 s., 2008. 5. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 5, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 293 s., 2008. 6. Kansu, A., Genel Entomoloji. Üçüncü Baskı (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş).Ankara Basım Sanayi A.Ş. 326s. 1982. 7. Öncüer, C., Genel Entomoloji. Öğrenci Ders Notu, Van 1987. 8. Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. yayınları, no: 28. 472 s. 2008. Ders Notu: -Yıldız, M. , Yıldız , F. 1998. Fitopatoloji , Basılmamış Ders notları, Yardımcı Kaynaklar: 1. Döken, M.T. Demirci E. ,Zengin H. ,Döken, M.T., E.Demirci ve H.Zengin, 2000. Fitopatoloji. 227 s. , Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum Ofset Tesisi , 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr