Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
STJ300STAJ IIZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenciler; Tekstil mühendisliği mesleğinin görev ve sorumluklarını gerçek ortamında yaşayarak öğrenir, Bir işletmede hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim süreci ve işlem adımlarında sorumluluk almaya hazırlanır, Meslekte görev alabileceği fizibilite, araştırma ve geliştirme, planlama ve tasarım çalışmalarında, üretim, denetim konularında eğitim görür, Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre gibi konularda duyarlılık kazanır, İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak ve yaşayarak öğrenir, Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişir, Bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrar, Meslek yaşamına hazırlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Tülay GÜLÜMSER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tekstil Mühendisliği Sanayi Staj ile, öğrencinin gerçek bir tekstil işletmesinde tekstil mühendisinin çalışabileceği alanları tanıması, çalışma hayatında karşısına çıkabilecek makineleri görüp öğrenmesi, uygulamalı çalışmalar ile makinelere ve sisteme aşinalığının sağlanması, meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre, meslek yaşamında iş disiplini, takım çalışması, disiplinler arası işbirliği, bireysel yetkinlikler, insan ilişkilerinin gibi hususları gözlem yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sanayi stajı notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Hazırlama1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Bu dersin kendisi stajdır, uygulamalı yapılmaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr