Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM203TERMODİNAMİKZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; termodinamik kanunlarını anlayabilmesi, termodinamiğin temel esaslarının mühendislik işlemlerine uygulamalarını kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. R. Cengiz AKDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Termodinamiğin temel kavramlarını, sıfırıncı yasayı kavrayabilme.
2Saf maddenin özelliklerini, ideal gaz hal denklemini kavrayıp, teknik konuların çözümlenmesinde kullanabilme.
3Termodinamiğin 1. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, kapalı ve açık sistemlere uygulayabilme.
4Enerjinin transferi konusunu kavrayıp, ısı iş ve kütle yoluyla enerji transferine ilişkin teknik konuları çözümleyebilme.
5Termodinamiğin 2. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
6Gaz akışkanlı güç çevrimleri ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
7Soğutma çevrimleri ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamiğin temel kavramları, enerjinin biçimleri, sistem ve özellikleri, basınç ve sıcaklık kavramları, termodinamiğin sıfırıncı yasası, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, sıkıştırılabilme çarpanı, Termodinamiğin 1. yasası, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutucular, ısı pompası, entropi, tersinir sürekli akış işi, tersinir iş ve tersinmezlik, gaz akışkanlı güç çevrimleri, Otto ve Dizel çevrimi, soğutma çevrimleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Termodinamiğin temel kavramları-Sıfırıncı yasa
2Termodinamiğin Sıfırıncı yasası
3Saf maddenin özellikleri
4Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler
5Termodinamiğin birinci yasası: açık sistemler
6 Enerjinin ısı, iş ve kütle yoluyla transferi
7Termodinamiğin ikinci yasası: ısı makinaları,
8Ara sınav
9Termodinamiğin ikinci yasası: ısı pompaları
10Tersinir ve Tersinmez Prosesler
11Carnot çevrimi ve ilkeleri
12Entropi ve Clausius Eşitsizliği
13Exergy
14Gaz akışkanlı güç çevrimleri
15 Soğutma çevrimleri
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2007. Thermodynamics, An Engineering Approach Sixth Edition. Mc Graw Hill, ISBN: 978-007-8. Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2008. Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, ISBN: 978-975-6240-26-7, Izmir Güven Kitabevi, İzmir. Howell, J.R., R.O.Buckius, 1992. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-909369-8 Sonntag, R.E., C. Borgnakke, G.J.V. Wylen, 2003. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, ISBN: 0-471-15232-3 Çengel, Y.A., R.H.Turner, 2001. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-118152-0
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Quiz110
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Rapor Hazırlama14114
Proje Hazırlama248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1553121123122111
ÖÇ2554111123122111
ÖÇ3555111123122111
ÖÇ4555111123122111
ÖÇ5554111123122111
ÖÇ6554111123122111
ÖÇ7555111123122111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr