Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM308BİTKİ KORUMA MAKİNELERİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; tarımsal üretim içinde yer alan bitki koruma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ilaçlama makinalarını tanıtmak, etkin ve çevreye duyarlı doğru ilaçlama tekniklerini ortaya koymaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. . Dr.. Hüseyin Güler
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal savaşın gerekliliği, zamanlama ve geçmişten günümüze tarımsal savaş teknikleri konularında bilgi sahibi olma
2Bitki koruma makinalarını sınıflandırma ve bu makinaların tüm organlarını tanıma.
3Pulverizatörlerde damla oluşumu ve etkili faktörlerin incelenmesi.
4Sürüklenme ve sürüklenmeye etkili faktörler hakkında bilgi edinme
5Çevreye duyarlı ilaçlama teknikleri ve kalibrasyon hakkında bilgi edinme ve değerlendirme.
6Entegre zararlı yönetimi konusunda bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Tarımsal savaş teknikleri • Bitki koruma alnındaki kavramların tanıtılması • Norm, doz kavramına etkili faktörler • Pulverizatör pompalarının seçim kriterleri • Pulverizatör memelerinin önemi • Püskürtme rampalarının doğru ayarlanması • Sürüklenmenin çevreye olumsuz etkileri ve bu etkilerin minimize edilmesi • Kalibrasyonun önemi ve uygulama tekniği • Tarımsal ilaçlamada güvenlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışma Tanışma
2Tarımsal savaşın tarihçesi ve önemi, uygulama tekniklerinin tanıtımı, tarım ilaçlarının sınıflandırılması ile taşınması ve depolanmasında dikkat edilecek konular Derste anlatılan konularla ilgili olarak görsel materyal yardımıyla bir ön fikir oluşturulması.
3Tarla pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi Değişik tip tarla pulverizatörlerinin laboratuvar koşullarında incelenmesi, tanıtılan organların değişik fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi.
4Bahçe pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesiDeğişik tip bahçe pulverizatörlerinin laboratuvar koşullarında incelenmesi, tanıtılan organların değişik fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi.
5Sırt pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin açıklanması.Sırt pulverizatörünün kullanılması
6Depoya konulması gereken ilaç miktarının, uygulama normu ve dozunun hesaplanması.Anlatılan konulara ilişkin problem çözümleri
7Damla büyüklüğünün önemiLaboratuvar koşullarında değişik basınç ve meme delik çapının damla büyüklüğüne etkisinin gözlenmesi.
8Ara sınav
9Kalibrasyonun önemiTarla pulverizatöründe kalibrasyon uygulamasının yapılması.
10Sürüklenmenin tanıtımıGörsel materyal yardımıyla sürüklenmenin oluşumu ve etkisinin tanıtılması
11Tozlayıcılar ve granül aplikatörlerinin tanıtılmasıİlgili makinaların laboratuvar koşullarında tanıtımı.
12Tohum ilaçlama tekniklerinin tanıtılmasıİlgili makinaların laboratuvar koşullarında tanıtımı
13Havadan ilaçlamaGörsel materyal yardımıyla uçak ve helikopter ile yapılan havadan ilaçlama uygulamaları
14Tarım ilacı uygulamalarında güvenlik Görsel materyal yardımıyla güvenlik uygulamalarının tanıtılması
15Uygulama Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. EÜZF Yayın No. 508. İzmir 2.Çilingir, İ., E.Dursun, 2002. Bitki Koruma Makinaları, AÜZF Yayın No.1531, Ders Kitabı No.484, Ankara 3.Kasap, E., B.Engürülü, Ö.Çiftçi, S.Kılınç, M.Gölbaşı, M.Akkurt, 1999, Bitki Koruma Makineleri, Tarım ve Köyişleri Bak. Ankara 4.Özgür,A.F., 1998, Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçlar I, ÇÜZF Ders Kitabı No.C-53, Adana 5.Matthews,G.A.2003. Pesticide Application Methods, Longman Scientific&Technical, ISBN:0-582-46351-3, Singapore
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Sözlü Sınav122
Ev Ödevi4832
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15      55455   
ÖÇ2 55     4 45   
ÖÇ3 55 4   44 4   
ÖÇ4  555 445 55   
ÖÇ555534  45445   
ÖÇ6  5544454444   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr