Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM310SULAMA MEKANİZASYONUZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; sulama makinaları ve pompaları tanımasını, pompaj tesisleri ve karakteristiklerini anlayabilmesi, pompaların teorik esasları ile ilgili temelleri kavramasını, hareketli sulama makinalarını, yağmurlama ve damla sulama sistemlerini tanıyabilmesi ve projeleme esaslarını kavrayabilme ve bu sistemler için uygun pompa seçimini yapabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Vedat DEMİR, Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YÜRDEM
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal sulamada kullanılan sulama makinaları ve pompaları sınıflandırabilme ve yapısal özelliklerini kavrayabilme.
2Pompaj tesisleri ve tesis karakteristiklerini kavrayabilme.
3Pompaların çalışma prensiplerini ve teorik esasları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme.
4Pompa performans değerlerini ve pompa karakteristiklerini kavrayabilme.
5Pompa performans (debi, basınç, güç ölçümleri) denemelerini yapabilme.
6Hareketli sulama makinaları, yağmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanlarını tanıyabilme ve projeleme esaslarını kavrayabilme.
7Sulama sistemleri projelerine uygun pompa seçimini yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Akışkanlar Mekaniği dersini almış olması önerilir.
Dersin İçeriği
Sulama makinalarının tanımı, pompaların sınıflandırılması ve kullanım amaçları. Santrifüj, derin kuyu ve dalgıç pompaların tanıtımı. Pompaj tesisleri ve tesis karakteristiklerinin incelenmesi. Pompaların çalışma prensipleri ve temel teorik esasları. Hareketli sulama makinaları, yağmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanları ve projeleme esasları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımda sulama mekanizasyonu önemi ve dünyada ve ülkemizde sulama uygulamaları ve sulama mekanizasyonu genel bakış. Sulama makinalarının tanımı ve kapsamı.
2Pompaların sınıflandırılması ve kullanım amaçları.
3Santrifüj, derin kuyu ve dalgıç pompaların çalışma prensipleri ve örnekler üzerinde detaylı tanıtımı.
4Pompa tesisi ve tesis karakteristik eğrisinin incelenmesi ve çıkartılması.
5Farklı pompaj tesisleri ve tesis karakteristiklerinin incelenmesi.
6Pompaj tesislerinde yükseklikler (Giriş, çıkış yükleri, ENPY vb.).
7Santrifüj, derin kuyu ve dalgıç pompaların temel teorik esasları.
8Arasınav
9Pompa performans değerleri ve pompa karakteristiklerinin çıkartılması.
10Pompa karakteristiklerinin çıkartılmasında yararlanılan büyüklüklerin (debi, basınç, güç) teknolojik ekipman ve yazılım uygulamaları dikkate alınarak açıklanması.
11Pompa karakteristikleri ile ilgili büyüklüklerin ölçümü.Laboratuvar uygulaması ve sonuçların raporlandırılması, tartışılması
12Hareketli sulama makinaları, yağmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanlarının açıklanması.
13Hareketli sulama makinaları, yağmurlama ve damla sulama sistemlerinde projeleme esasları.
14Örnek bir sulama sisteminin projelendirilmesi.
15Hareketli sulama makinalarını, yağmurlama ve damla sulama sistemlerinde projeleme sonuçlarına uygun pompa seçimi, pompa işletme maliyetleri.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uz,E., V.Demir.1995. Santrifüj Pompalar, Derin Kuyu Pompaları, Dalgıç Pompalar ve Pompa Denemeleri. E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Teksir No.45/1. Bornova-İzmir Uz,E.,1976. Pompaj ve Yağmurlama Sulama Tekniği. E.Ü.Z.F. Yayın No: 268, Bornova-İzmir. Baysal, K. 1979. Tam Santrifüj Pompalar, Hesap, Çizim ve Konstrüksiyon Özellikleri. İTÜ Kütüphanesi Sayı:1149, İstanbul Jensen, M.E., 1983. Design and Operation of Farm Irrigation Systems. ASAE Monograph Number 3 MI Benami, A., A.Ofen, 1993. Irrigation Engineering.Sprinkler, Trickle, Surface Irrigation Principles, Design and Agricultural Practices. AGRIPRO, Israel. İşcan, S., A.Uyan, Y.Gökalp, H.Sarıtaş, Z.Karslı, Z.Ayyıldız, E.Tepeli, M.Yaşar, M.Çınar, A.Çelik, 2001. Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Yayınları No.4, Adana
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15 5            
ÖÇ25 5     34     
ÖÇ3535 4   34     
ÖÇ45 4 4   34     
ÖÇ5554 4   343    
ÖÇ65 444   333    
ÖÇ75 54    453    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr