Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM402HAYVANSAL ÜRETİM MEKANİZASYONUZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, hayvansal üretimde kullanılan makinaları tanımak, kullanım özellikleri ile ayar ve bakımlarını öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Hamdi Bilgen
Öğrenme Çıktıları
1Hayvansal üretimde mekanizasyonun önemini kavramak
2Kaba yem mekanizasyonunda kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
3Kesif yem hazırlamada kullanılan makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
4Yemlemede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
5Hayvancılıkta sulama mekanizasyonunun kavranması ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını öğrenmek
6Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyonu öğrenmek ve ilgili makinaların çalışma şekillerini ve ayarlarını kavramak
7Süt sağım ve soğutma tekniği ve bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği ile ilgili bilgilerin kavranması. Bu tekniklerde kullanılan makine ve ekipmanların öğrenilmesi
8Diğer hayvancılıkta mekanizasyon uygulamalarına ilişkin makina ve tekniklerin kavranması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Tarımsal Mekanizasyon
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hayvansal Üretimde Mekanizasyonuna Giriş, Yem Mekanizasyonu; Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu, Kesif Yem Hazırlama Makinaları, Yemlemede Mekanizasyon, Hayvancılıkta Sulama Mekanizasyonu, Gübre Temizleme ve Değerlendirmede Mekanizasyon, Süt Sağım ve Soğutma Tekniği, Bilgisayar Destekli Sürü Yönetim Tekniği, Diğer Hayvancılıkta Mekanizasyon Uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hayvansal üretimde mekanizasyonuna giriş
2Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyon sistemleri
3Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Biçme işlemi ve makinaları)
4Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot koşullandırma işlemi ve makinaları)
5Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot tırmıklama işlemi ve makinaları)
6Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot toplama işlemi ve makinaları)
7Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Ot balyalama işlemi ve makinaları)
8Arasınav
9Kaba yem hazırlama mekanizasyonu; Kaba yem hasat mekanizasyonu (Silajlık kaba yem hasat mekanizasyonu)
10Kesif yem hazırlama mekanizasyonu (Kırma-ezme işlemi ve makinaları, yem karıştırma işlemi ve makinaları)
11Yemlemede mekanizasyon (Yem iletim ve dağıtımında mekanizasyon)
12Hayvancılıkta sulama mekanizasyonu
13Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyon (Katı gübre sisteminde mekanizasyon, sıvı gübre sisteminde mekanizasyon)
14Süt sağım ve soğutma tekniği, bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği
15Hassas tarıma uygun hayvancılık mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon uygulamaları (kuluçka makinaları, kırkım makinaları)
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ayık, M.; 1985. Hayvancılıkta Mekanizasyon, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 950, Ders Kitabı: 273, Ankara, 268 s. 2. Yıldız, Y.; 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 84, Ders Kitapları Yayın No:20, Adana, 255 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4 5  4  5    
ÖÇ2  4 5  4  5    
ÖÇ3  4 5  4  5    
ÖÇ4  4 5  4  5    
ÖÇ5  4 5  4  5    
ÖÇ6  4 5  4  5    
ÖÇ7  4 5  4  5    
ÖÇ8  4 5  4  5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr