Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTE205TARIM EKONOMİSİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; kıt kaynakların verimli ve belirlenen amaca ulaşacak biçimde nasıl kullanılması gerektiği ve genel ekonomi ilmine ait kanun ve prensiplerin tarıma uygulanması konusunda gerekli becerileri kazanacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sait Engindeniz
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Tarımın üretimin genel özelliklerinin değerlendirilmesi, *Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi ve Türkiye ekonomisinde tarımın yerinin irdelenmesi, *Tarım işletmelerinde karar vermenin önemi ve gerekleri *Genel ekonomi prensiplerinin tarımsal işletmeler açısından kullanımı, *Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları, * Tarımsal pazarlama ve tarım işletmelerinde pazarlama kanalları, * Tarımsal finansman, kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması, *Tarımda kooperatifçiliğin önemi ve gereklerine ilişkin değerlendirmeler, * Tarım politikaları, amaç ve araçlarının değerlendirilmesi,Türkiye’de tarım politikalarına ilişkin uygulamalar, *Türkiye ve AB tarım politikalarının karşılaştırmalı analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral T., Açıl, F., Demirci, R.,1995, Tarım Ekonomisi, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı yayın No: 5, Ankara. 2)İnan, İ., H., 2006,Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Trakya Üniv., Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ 3)Oktay, E., 1988, Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması, E.Ü.Z.F., Teksir, No:64-1, İzmir. 4)Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr