Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAT164MATEMATİK IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Matematik öğrenciler için problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir derstir. Öğrencilere temel matematik kavramlarını kendi alanlarında uygulayabilecek düzeyde matematik altyapısı kazandırabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Matematik Bölümü Öğretim Elemanları
Öğrenme Çıktıları
1İntegral hesaplamaları ve uygulamaları hakkında bilgi kazanabilme.
2Öğrencilik sürecinde ve meslek hayatında her zaman bilinmesi gereken temel matematik bilgileri edinebilme
3İntegralin kullanım alanları örneklerle gösterilerek öğrencinin gerçek hayattaki kullanım alanı ile ilişkilendirebilmesi
4Problemlere analtitik yaklaşma yeteği kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Riemann İntegral ve özellikleri. İntegrallerde Ortalama Değer Teoremleri. Değişken Dönüşümleri. Belirsiz İntegral Kavramı ve İlkel Bulma Yöntemleri. İmproper İntegraller ve Yakınsaklık. Belirli İntegral uygulamaları: Alan, Hacim, Yay Uzunluğu, Dönel yüzeyin Alanı. Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Parçalanış, alt ve üst toplamları
1Riemann İntegral ve özellikleri
2İntegral teoremleri.
3Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon.
4Belirsiz integral kavramı ve ilkel bulma yöntemleri.
5Trigonometrik integraller
6Rasyonel fonksiyonların integralleri,
7Ara sınav
8İmproper integraller
9İmproper integrallerde testler
10Belirli İntegralde alan
11Belirli integralde hacim
12Belirli integralde dönel yüzeyin alanı
13Belirli İntegralde yay uzunluğu
14Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Stein, S. K. and Barcellos, A., "Calculus and Analytic Geometry", McGraw Hill, (1992) 2. Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005) 3. Mustafa Balcı, “Analiz I” Balcı yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3927
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ154  2          
ÖÇ24              
ÖÇ35 5 4    3     
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr