Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAT256MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mühendislik problemlerinin modellenmesi sonucunda ortaya çıkan, lineer ve lineer olmayan cebirsel denklemler, adi ve kısmi diferansiyel denklemleri çözmek; Uygun sayısal yöntemleri öğrenmek;
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof. Dr. Ahmet Yıldırım
Öğrenme Çıktıları
1Temel mühendislikle ilgili matematik bilgilerinin öğrenilmesi
2Fiziksel olayları matematiksel formda ifade edebilme yeteneğinin kazandırılması
3Mühendislik problemlerinin matematiksel olarak ifade edilebilmesi
4Matematiğin bilgisayar uygulama becerisini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Lineer denklemler; Matris ve determinantlar; lineer sistemler; lineer olmayan denklem sistemleri; sayısal yöntemler; adi ve kısmi, diferansiyel denklemler; Laplace dönüşümleri;
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Mühendislik Problemlerinin Formülasyonuörnek çözümü
3Lineer denklemlerÖrnek çözümü
4Matris ve determinantlarÖrnek çözümü
5Lineer olmayan denklem sistemleriÖrnek çözümü
6Sayısal Yöntemlerörnek çözümü
7Adi diferansiyel denklemlerÖrnek çözümü
8Arasınav
9Bir, iki ve yüksek dereceden diferansiyel denklemlerÖrnek çözümü
10Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümüÖrnek çözümü
11Laplace dönüşümleriÖrnek çözümü
12Başlangıç deger problemleriÖrnek çözümü
13Sınır değer problemleriÖrnek çözümü
14Kısmi diferansiyel denklemlerÖrnek çözümü
15Değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi,İntegral dönüşümörnek çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kreyszig, E. Advanced Endineering Mathematics, Eigth Edition, Wiley and Sons, New York, 1999 2. Chapra, S.C., Canale, R.P. Numerical Methods for Engineers, Second Edition, McGraw-Hill Publishing Company, 1988. 3. Greenberg, M., Advanced Engineering Mathematics, Second Edition, Prentice Hall, New York, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz100,55
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü140,57
Rapor Hazırlama14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr