Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZML201MALZEME BİLGİSİZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; tarımsal mekanizasyon sistemi içinde yeralan makine ve sistemlerde kullanılan malzemeleri tanıtmak, uygulama yerlerini göstermek ve temel özellikleri hakkında bilgiler vermektir. Tarım alet ve makinalarının konstrüktif ve kullanım özelliklerine bağlı olarak hangi malzemeler seçileceğini ve özeliklerin nasıl kullanılacağını kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Öğrenme Çıktıları
1Malzemeleri genel olarak sınıflandırabilme
2Metalik malzemelerin genel özeliklerini bilme
3Demir ve çelik kavramlarını ayırt edebilme
4Çelik çeşitlerini, alaşımları ve bunların uygulama yerlerini bilme
5Isıl işlem uygulama özelliklerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Malzeme Tanımı ve Sınıflandırılması Malzemede Seçimi Malzeme Türleri Metaller Seramikler Polimerler Kompozit malzemeler Metallerin Genel Özellikleri Metallerin Sınıflandırılması Metallerde Atomik Yapı ve Bağ Kuvvetleri Atomların Dizilişi ve Kristal Kafes sistemleri Kübik kafes sistemi Mekanik Deneyler ve Özellikler Demir ve Çelik Demir-Sementit Faz Diyagramı Çeliklerde Isıl İşlemler Demir Dışı Metaller ve Alaşımları Sıcak ve Soğuk Şekil Verme Polimerler Kompozit (Karma, Birleşik) Malzemeler Korozyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Malzeme Tanımı ve SınıflandırılmasıTanışma ve genel giriş + Bölüm ve uygulama alanlarının tanıtımı
1Malzemede Seçimi Malzeme Türleri Metaller Seramikler Polimerler Kompozit malzemeler Metallerin Genel Özellikleri Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
2Metallerin Sınıflandırılması Metallerde Atomik Yapı ve Bağ Kuvvetleri Atomların Dizilişi ve Kristal Kafes sistemleri Kübik kafes sistemiKonu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
3Mekanik Deneyler ve Özellikler Çekme Deneyi Metalik Malzemelerde Tokluk-Özlülük-Vurma (Darbe) Deneyi Yorulma Deneyi Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
4Sertlik Deneyi Statik Sertlik Ölçme Yöntemleri Dinamik Sertlik Ölçme Yöntemleri Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
5Demir ve Çelik Demir ve Özellikleri Demir Karbon İkilisindeki Terimler Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
6Dökme DemirlerKonu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
7Çelikler Çeliklerin Sınıflandırılması Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
8Ara sınavSınav
9Çeliklerin Kullanım Yerlerindeki Özelliklerine Göre Sınıflandırılması Demir-Sementit Faz Diyagramı Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
10Çeliklerde Isıl İşlemler Çelik Tanımlamaları Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
11Demir Dışı Metaller ve AlaşımlarıKonu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
12Sıcak ve Soğuk Şekil VermeKonu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
13Polimerler (Plastikler) Plastik Malzemelerin Genel Özellikleri Plastikleri Sınıflandırma Plastiklerin Karşılaştırılması Plastiklerin Şekillendirilmesi Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
14Kompozit (Karma, Birleşik) Malzemeler Korozyon Korozyondan Korunma Konu anlatımı + Konu ile ilgili slayt ve video gösterimi
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Callister, W.D., 1994. Materials Science and Engineering, John Willey & Sons, New York, SIBN 0-471-30568-5, 811 p. -Keskin, İ., 1991. Malzeme El Kitabı, Ankara, ISBN 975-95433-2-3, 490 p -Çakmak, B. Makine Malzeme Bilgisi Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1445 44 5555    
ÖÇ2555 44 5555    
ÖÇ3555 44455555   
ÖÇ4555 44 55555   
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr