Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İSG102İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tarım ve tarıma dayalı diğer sektörlerde çalışanların güvenliklerini sağlamak ve sağlıklarını korumak için gerekli bilgilerin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Fazilet N. Alayunt, Prof.Dr.Bülent Çakmak
Öğrenme Çıktıları
1Tarımdaki iş kazaları, meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
2Ortam koşullarının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3Tarım makinaları, tarıma dayalı sanayii kolarındaki alet-makina-cihazların ve tarım ilaçlarının güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
4İş sağlığı güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak
5İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek, konu ile ilgili çözüm üretebilmek
6İlgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak
7Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal faaliyetlerdeki riskler, kazalar, meslek hastalıkları, tarım makinaları - tarıma dayalı sanayii kolarındaki alet-makina-cihazların ve tarım ilaçlarının güvenli kullanımı, ilgili mevzuatlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal Faaliyet Alanları : Açık alanlar (Tarla Tarımı, Bahçe tarımı) • Kapalı alanlar (Sera, Barınak, Tarıma dayalı sanayi Kuruluşları)
2Açık Alanlarda Karşılaşılan riskler (Gaz –Toz)
3Tarımda İş kazaları, meslek hastalıkları
4Tarımda Ergonomik Riskler
5Hayvancılıkdaki Tehlikeler
6Haşere ve Zoonoslar
7Tarım makinelerinin kullanımı esnasında oluşan kazalar
8Ara Sınav
9Traktör ve diğer motorlu araçların kullanımı esnasında oluşan kazalar
10El aletlerinin kullanımı esnasında oluşan kazalar
11Çeşitli iş tezgahlarının kullanımı esnasında oluşan kazalar
12Tarıma Dayalı Sanayi Kuruluşlarında Kullanılan Makinalar ve Riskler
13Basınçlı kaplar
14İlaçlama, atık kontrolü, hijyen
15Gıda Güvenliği, ilgili mevzuatlar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
OSHA Eurpoe, Dangerous substances (excluding biological agents), https://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/ds OSHA Europe, Biological Agents and Agriculture, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture /index_html/bio OSHA Europe, Noise in agriculture and forestry, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture/index_html/noise NIOSH, Workplace Safety ve Health Topics, Safety and Prevention, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/safety.html NISOH, Workplace Safety and Health, Agricultural Safety, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/aginjury/ ILO, The ILO Programme on Occupational Safety and Health in Agriculture, http://www.ilo.org/safework/areasofwork/WCMS_117367/lang--en/index.htm 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ILO, Code of practice on safety and health in agriculture, Meeting of Experts to Adopt
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   5  3  5     
ÖÇ2   5  3  53    
ÖÇ3   55 4  53    
ÖÇ4   5  4  5     
ÖÇ5   54 3  54    
ÖÇ6   5  4  54    
ÖÇ7   5  4  5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr